YSK ve TÜİK VERİLERİ UYUŞMUYOR

1,45 milyon nerede kaldı veya nereden geliyor?

Değerli arkadaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 1 Kasım 2015  Seçiminde Yurt içinde 54.075.851, yurt dışında 2.895.885 milyon olmak üzere toplam 56.971.736 seçmen oy kullanacakmış. Böylece 7 Haziran seçimlerine göre, yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayısı 339 bin artmış oluyor…  Ne var ki, YSK’nun bu rakamları Türkiye’nin nüfusunu ve Nüfus içerisindeki yaş dağılımını (bkz. grafik) veren Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verileriyle çelişiyor.

TÜİK’e göre nüfusumuz 1.1.2015 itibariyle 77,696 milyondur; yine TÜİK tarafından verilen sayısal verilere göre, Nüfus içerisinde 18 yaş ve üzeri kişilerin (Seçmen) oranı %70,7’dir. Ortanca yaş, yani nüfusu ikiye bölen yaş 30,7’dir.*

2013’te binde 13.7.2014’te binde 13,4 olan yıllık nüfus artış hızımızı 2015’te ortalama binde 13,0 olarak alabiliriz. Buna göre 1 Kasım 2015’teki nüfusumuz 77,696 x (1,013)(304/365) = 78,536 milyondur; Seçmen sayımız 0,707×78,556=55,525 milyondur. Bu rakam YSK’nun verdiği rakamlarla tutarlı değil; Yurt içi seçmen sayısı olarak verdiği rakamdan, 55,525-54,076=1,449 milyon fazla, toplam seçmen sayısı olarak verdiği rakamdan ise 56,972-55,525=1,447 milyon azdır!!!

Eğer Yurt dışındaki TC Yurttaşı seçmen sayısı YSK’nun dediği gibi, gerçekten 2.895.885 ise, yaklaşık 4 milyon yurttaşımız Yurt dışında yaşıyor demektir… TÜİK bunları Türkiye nüfusunun dışında tutuyorsa o zaman da toplam nüfusumuzun 82 milyon olduğunu söylememiz gerekir. Öyle de olsa böyle de olsa, “TÜİK ile YSK arasında, az değil, tam 1,45 milyonluk bir uyuşmazlık var” diyebiliriz.  7 Haziran’daki nüfusumuz 77,696 x (1,013)(158/365) = 78,132 milyondu. 1 Kasım nüfusu 78,536 milyon olduğuna göre iki tarih arasında nüfus artışı 404 bindir. Dolayısıyla Seçmen sayısındaki artış ta en fazla 404×0,707=286 bin olması gerekirdi; Oysa YSK seçmen sayısını 339 bin artırmış(?)

YSK’nun hesaplarında bir bit yeniği var, ama ben anlamadım(!). Sevgilerimle. æ

ali_ercan_20_10_2015

1.1.2015 Yaş Dağılım Grafiği. TÜİK verilerine göre nüfusumuzun binde 502’si erkek, binde 498’i kadındır. Ortalama yaşam süresi 61,4 yıldır. Demek ki  1954 yılında doğumda  beklenen ortalama ömür 61 yıl imiş. 2015 yılında doğanlar için beklenen ortalama ömür 80 yıl oldu. æ  

_________

* Ortalama yaş, yani yaşayanların yaşlarının ortalaması 30,2 yıldır… Ortalama ömür, yani bir yıl içerisinde ölenlerin ölüm yaşlarının ortalaması 61,4 yıldır. Ortalama ömür (y), Ortalama yaşın 2 katından büyük olamaz. Seçmen sayısının nüfusa oranı yaklaşık (1-18/y) dir. y=61,4 olduğuna göre

(1-18/61,6)=0,707 dir. Yaş dağılım grafiğinden de sayısal olarak aynı sonucu buluyoruz. æ

Prof. Dr. Ali ERCAN

 

Top