YOL AYRIMI

          Siyasal iktidarın on altı yıllık kesintisiz yönetiminde Cumhuriyet’in “kurtuluş” ve “kuruluş” değerleriyle hep oynandı. Anayasal kurumları ya siyasallaştırıldı ya da dönüştürüldü. Devrimci Cumhuriyet’in ekonomik birikimleri, yeraltı ve yerüstü varlıkları ise satıldı, satılmaya devam ediliyor. Devlet kadrolarında liyakat dışlandı ve işçileri taşeronlaştırıldı. Güzel ülkemiz yanlış iç ve dış politikalarla yoksullaştı ve dünyada yalnızlaştı.

          Uzun sürmüş bu karşıdevrim döneminde, devlet içinde yapılandırılmış FETÖ, 15 Temmuz 2016’da Darbe / işgal girişimine kalkıştı. Darbe / işgal girişimi ordu – millet birlikteliğiyle önlendikten sonra OHAL ve KHK düzeni başladı. Giderek kalıcı hale getirilen bu düzen günümüzde de devam ediyor. Ortam böyleyken 16 Nisan 2017’de anayasa değişikliği için halk oylaması yapıldı. Üzerine Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) şaibe gölgesi düşen halk oylaması sonucunda Parlamenter rejimden “Partili Cumhurbaşkanı Sistemi” adı verilen Başkanlık rejimine geçildi.

         Bize özgü olduğu söylenen bu yeni rejim 3 Kasım 2019’da yapılacak seçimlerle yürürlüğe girecekti. Ama tüm erkleri eline alan ve ilk aşamada partili de oluveren Cumhurbaşkanı, “tek adam” olarak, ülkeyi yönetmeye başladı. Bu arada güçlü yandaş medya yaratılarak toplum baskı ve korku altına alındı.

         “Tek adam” yönetimindeki ülkenin bu bir yıl içinde iflas ettiği, her alanda hızla çökmeye başladığı görüldü. Ekonomi emperyalizmin sömürüsüne terk edildi. Üretim ekonomisinden vazgeçildi. Tarım ve milli sanayi çökme noktasına getirildi. İç ve dış borçla ayakta duran devlet üç kuruşa muhtaç hale düşürüldü. Elde avuçta ne kaldıysa onların da satışına geçildi. Vatanın on dört köşesindeki şeker fabrikaları satıldı. Arkasından devlet memurlarının konutları, devletin öğrenci yurtları, hatta yeşil alanlar ve parklardan ceza ve bakım evlerine kadar ne kaldıysa satışa çıkarıldı. Ülkenin köklü üniversiteleri bile nedensiz, hızlıca bölündü.

         Uzun sözün kısası genel durum hazindir. Siyasal iktidarın geçen on altı yılda, ülkeyi yönetemediği ve bir “beka”, varlık / yokluk sorunuyla karşı karşıya getirdiği ortaya çıktı. Gidişattan kendisi de korkuya kapılan siyasal iktidar, yandaş muhalefet partisiyle birlikte, “Cumhur İttifakı” yaparak “baskın seçim” kararı aldı. Partili Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri, OHAL düzeni devam ederken, 24 Haziran 2018 ve 8 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılıyor.

         Cumhur İttifakı karşısında, Parlamenter rejimden yana olan muhalefet partileri ise “Millet İttifakı”nda birleştiler. Millet İttifakı’nda yer almamış muhalefet partileri de Parlamenter rejime dönüş ve değişim için kararlı görünüyor. Tam bağımsız, demokratik, laik bir Türkiye için Millet İttifakı’nda birleşen ya da bağımsız kalan muhalefet partileri Cumhurbaşkanı seçimine kendi adaylarıyla giriyorlar. 24 Haziran 2018’de sonuç alınamaması durumunda ise 8 Temmuz 2018’de en çok oyu alan muhalefet adayını destekleyecekleri anlaşılıyor. Cumhur İttifakı’na sığınan “metal yorgunu” siyasal iktidarın ömrü tamamlanmış görünüyor.

         Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları, hukuk ve adaletin yeniden temel alındığı güçlü parlamenter sisteme dönüşü sağlayacak, Cumhuriyet’in temel niteliklerine ve demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerine ödünsüz bağlı kişiler olarak halkın karşısına çıkıyor.

         24 Haziran 2018 “Baskın Seçim”i, Türk Milleti’nin demokrasi ya da “tek adam” tercihinden birine karar vereceği seçim olacaktır. Başka bir deyişle bu seçimde, ulusal egemenliğin yeniden kayıtsız koşulsuz “tek adam”a verilmesi ya da millette kalması oya sunulmaktadır. Siyasal iktidar ülkeyi tarihsel bir yol ayrımına getirmiştir. Seçimlerden sonra ya demokrasi yolundaki çağdaşlık yürüyüşüne devam edilecek ya da Ortaçağ’ın karanlık yoluna dönülecektir.

         “Baskın Seçim” ile kurulmak istendiği görülen otoriter ve Siyasal İslamcı bir parti devletinin önü mutlaka kesilmelidir. Bu karanlık dönemi yine, kadını ve erkeğiyle, Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesi veren Türk Milleti sona erdirmelidir. Umudumuz Türk Milleti’dir.

         Seçimlere korkmadan, mutlaka katılmak vazgeçilmez yurttaşlık görevimizdir. Oyumuzu çökertilen Cumhuriyet’in ayağa kaldırılması ve aydınlık geleceği için kullanalım. Kazanan Devrimci Cumhuriyet, parlamenter rejim ve demokrasi olacaktır!

GÜNGÖR BERK

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

BİLİM DANIŞMA KURULU ÜYESİ

Top