Ulusal Kurtuluş ve Kuruluşun Mihenk Taşı: 19 Mayıs 1919

1914-1918 yılları arasında gerçekleşmiş olan Birinci Dünya Savaşı, sonuçları itibariyle dünya milletlerinin tarihinde siyasal, toplumsal ve ekonomik açılardan önemli dönüşümleri ortaya çıkarmıştır. Türk tarihi açısından bu savaşın sonuçlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabloda en dikkate değer olgu yenik devlet olan Osmanlı Devleti topraklarının bu savaş sonucunda Batılı emperyal devletler tarafından işgal edilmeye başlanması olmuştur. Ulusun bağımsızlığını tehlikeye atan bu durum karşısında Osmanlı padişahının ve hükümetinin izlemiş olduğu dirençsiz politika, Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Milli Mücadele Hareketi’nin başlatılmasının gerekçesini oluşturmuştur. Bu mücadele hareketinin hedefini ise Mustafa Kemal Nutuk’ta şu şekilde ifade etmiştir:

…” Milli hakimiyete dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak!… İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar, bu karar olmuştur.”

“19 Mayıs 1919” tarihi Türk ulusunun kurtuluşuna, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ise kuruluşuna giden süreçte büyük önem taşımaktadır. “Milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” anlayışı Türk tarihinin dün ve bugünün parolası olmuştur.

1919-1922 yılları arasında iç ve dış güçlere karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin askeri ve siyasi açıdan başarıya ulaşması ve bu başarının ardından ulus devlet esasına dayalı olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu önemin en somut ifadesidir. Samsun’da başlatılmış olan Anadolu ulusal eyleminin başarıya ulaşması, Türk ulusuna öncelikli olarak siyasi bağımsızlığını kazandırmıştır. İşte bu noktada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her şeyden önce 96 yıl önce “esaretten hürriyete” yürümek isteyen bir liderin, ona inanarak destek olan kadrosunun ve Türk ulusunun verdiği ölüm kalım mücadelesinin anımsandığı bir bayram olmalıdır. Ayrıca, Milli Mücadele’nin sonucunda cumhuriyetçi-ulusçu temele dayalı olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş olan çağdaş ve lâik devlet düzeninin Türk ulusu açısından siyasi, hukuki ve sosyo – kültürel kazanımlarını da hatırlayarak, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam etmektir arzumuz.

ADD GENEL MERKEZ EĞİTİM KURULU

Top