Ulusal Çıkarlar

Yeryüzünde bir çok değer, denge ve teknoloji değişmelerine karşın değişmeyen bir şey vardır; ulusların çıkarları…

Ulusal çıkarların korunması, elde edilme gereği ve deklare edilmesi çok önemlidir. Aksine gelişen ve değişen dünyada, hemen her gün, bizi ulusal çıkar ve hedeflerimize daha çok bağlayan yeni bir tehdit ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu tehditlere karşı strateji üretenler, güçlü ve ileri devletler arasında yer alırken, çözemeyenler alt sırada emperyalist bir ülkenin kontrolünde yer almaktadırlar. Sıcak Savaş tehdidini ortadan kalkmasıyla birlikte, ülkeler ulusal çıkarlarını ne ile ve nasıl korunacağını veya elde edeceği noktasında düğümlenmiştir. Bunun üzerine Emperyalist ülkeler yeni savaşın komuta ve kontrolünde asker yerine Bilim adamı kullanılmıştır. Çünkü savaşın varlık nedeni olan İnsan, masaya yatırılarak incelenmiş sonuçta beden yerine BEYİN ve RUHU hedef alan yeni bir savaş yöntemi ortaya çıkmıştır.

YAVAŞ YAVAŞ ELE GEÇİRİRLER

Bu yöntemden önce yani Soğuk Savaş döneminde bir ülkenin isteklerini karşısındakine kabul ettirmenin yolu, önce diplomatik baskılar, ekonomik yaptırımlar, tehdit ve benzeri girişimlerdi. Ama bunların hepsinin arkasında en etkin güç olan Silahlı Kuvvetler, yani SICAK SAVAŞ tehdidi vardı. O dönemde ülkeler elindeki Silahlı Kuvvetlerin gücüne göre etkinliği vardı. Yani ne kadar silahın varsa o kadar Dünya Siyasetinde etkilisinizdir. Fakat bu yöntemin sürdürebilirliği ve donanımı pahalı olması ve Sıcak Savaşın devre dışı kalma gerekçeleriyle Emperyalist ülkeler hedef ülkeyi oluşturan toplumsal yapıyı, yani maddi varlıklar değil Manevi varlıklarını, Beyin ve Ruhları etkileyerek yeni bir savaş yöntemi ortaya çıkarmışlardır.

İSTEDİKLERİNİ YAPARLAR

Kullanılan yöntemde, bir ülkenin ideolojik ve sosyal yapısını, istediği yönde değiştirilmesi çok daha kolay ve daha etkindir. İstendiği zaman hedef seçilen ülkenin ekonomisi çökertilerek, yada tarafsız oldukları söylenen fakat emperyalist ülkelere bağlı Kredi derecelendirme kuruluşları ile geçici bir iyimser tablo çizdirilerek insanların gözleri boyanabiliyor. Yada kendisine bağlı bir bir hükumeti, yönetimi o ülkenin başına getirile biliniyor. Hatta kendi merkezinde yetiştirdiği özel adamlarını, hedef ülkenin başına yerleştirebiliyor.

Klasik uygulanan yöntem; ilk önce hedef seçilen ülkenin Silahlı kuvvetlerinin yapısını değiştirerek başlamaktadırlar. Bunu ya askeri yardımlarla yada askeri işbirliği, stratejik ortak adıyla eğitime aldıkları subayların beyinlerini yıkayarak işe başlıyorlar. Yani hedefteki Silahlı Kuvvetin genleriyle oynayıp tamamen Emperyalist ülkenin ideolojisine ve kararlarına uyumlu itaatkar bir Ordu yetiştiriyorlar. Böylece hedef ülkede gücünü kontrol altında tutarak buna karşı gelenlere korku salıyor.

YENİDEN DİZAYN EDERLER

Ardından Hedef Ülkenin Ekonomisi çökertilerek, şartlı yardımlarla o ülkenin işleyiş tarzı değiştirilir. Yani o ülkenin vergi oranlarından tutun, devletin vatandaşına ödeyeceği maaşlara kadar her şeye karışıyor. Sonuçta parayı vererek o ülkeyi kendisine köleleştirmekte.
Ardından hedef ülkenin çeşitli kitle iletişim araçlarını kullanarak o ülkenin sosyokültürel yapısı değiştirilir. Emperyalist ülke kendisi ile bütünleşmiş, güçlü, düşünen bir toplum istemez. Bu yüzden ilk önce çekirdek yapı olan aile ile başlayarak, toplumu değiştirmekte. Çünkü aile yapısındaki değişiklik zincirleme olarak ekonomiden tutun her şeyi etki etmektedirler. Bunu çeşitli sosyal medya aracılığıyla ile gerçekleştirmektedir.

KUKLA OLURSUN

Yani kısaca Toplumsal yapı toplumu oluşturan başlıca ögeleri, bu ögelerin toplum bütünü içindeki yerlerini ve aralarındaki ilişkileri ve işleyişindeki düzenlilikleri kontrol ederek düşünmeyen ve tepki vermeyen bir toplum oluşturarak ülkeyi kendine bağlamaktadır.

Sonuç olarak bir toplumu oluşturan değerlerin korunması en az Ulusal çıkarların korunması ile aynı öneme sahiptir. Eğer bunu koruyamazsan Emperyalist ülkelerin kuklası olmaya mahkum kalırsın.

Kaynak: Aydınlık Gazetesi / Koray Gürbüz

 

Top