ÜLKEMİZ ÖNCELİĞİ “YENİ ANAYASA” DEĞİLDİR

İkinci 12 Eylül Anayasası ile getirilen antidemokrat hükümler ve uygulamada görünen ve “tağyir, tebdil ve ilga” olarak dahi nitelendirilebilecek Anayasa’ya aykırı eylem ve söylemler AKP’nin ve hükümete egemen olan anlayışın çağdaş ve demokratik bir anayasa yapmayacağı hususunda açık kanıtlarıdır.

Ülkemizin içine düştüğü karanlık girdaptan kurtaracak düzenlemeler için yeni bir Anayasa’ya gerek olmadığı, yasa ve diğer idari mevzuatın değiştirilmesi ile daha demokratik bir yapının mümkün olduğu düşüncesindeyiz. Bir başka deyişle Hükümet’in yapmak isteyip te yapamayacağı konuların önünde yasal hiçbir engel bulunmamaktadır.

Yapay bir gündem maddesi olarak gündeme getirilen Anayasa ve Başkanlık tartışmaları Türkiye’nin yüzyüze olduğu siyasi ve ekonomik sorunların üzerini örtmek çabalarından başka bir şey değildir.

Bu yöndeki ısrarlı taleplerin sahibi olma taraflardan biri diktatoryal bir düzen içinde “kutsal dava”sına uygun bir rejim hayal etmekte, diğeri de Anadolu topraklarının bir bölümü üzerinde etnik bir egemen yapı oluşturmaya çalışmaktadır.

Böyle bir ortam ve anlayış içinde Anayasa görüşmelerine katılmak, oynanan oyunun bir parçası olmak ve daha önce görüldüğü gibi çeşitli ayak oyunlarıyla gerçekleştirilecek düzenlemelere legal görünüm kazandırmak dışında bir anlamı taşımayacaktır.

Bu nedenle başta CHP ve MHP olmak üzere tüm siyasi partileri ve sivil toplum örgütlerini Anayasa görüşmelerine destek vermemeye ve ülkemizin öncelikli sorunlarını çözecek diğer idari düzenlemelere bir an önce başlanması çağrısında bulunmaya davet ediyoruz.

Bu süreçte Atatürkçü Düşünce Derneği’nin yapabileceği konular:

  1. “Anayasayı fiilen değişen duruma uydurulması gerekir.” sözünün Atatürkçü Düşünce Derneği Hukukçuları tarafından “Anayasayı tağyir, tebdil ve ilga” açısından değerlendirilerek dava açılmalıdır.
  2. “Yeni Anayasa yapılması hukuken hangi şartlarda mümkündür?” konusu hukukçularla değerlendirilmelidir.
  3. Dış güçler yanında feodaliteden de güç ve kaynak alan terör sorununun çözümünde başat konu “Toprak Reformu”nun gerçekleştirilmesidir. Özenle gündem dışı tutulan bu konu Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından gündeme getirilmelidir.

TOPLUMSAL SORUNLARI ARAŞTIRMA KURULU

Top