Türkiye’de Bölgesel Dengesizliği Giderme Politikaları: “Acil Destek Programları” (Tasarım – Uygulama – Sonuçlar Üzerine Gözlemler

Yine Güneydoğu Anadolu ve bölgesel teşvikler konuşuluyor. Bu defa, 22 ile dönük tedbirlerin esası “inşaat ya resullullah” motifli.

Bundan yaklaşık 19 yıl önce 1997’de başlayıp 2004 yılında sonlandırılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine dönük teşvik politikalarının ana omurgası olan Acil Destek Programları uygulanmıştı.

Dr. Serdar Şahinkaya, bahse konu programların bölgeye etkisini değerlendiren bir araştırma hazırlamıştı; Türkiye’de Bölgesel Dengesizliği Giderme Politikaları: “Acil Destek Programları”  (Tasarım – Uygulama – Sonuçlar Üzerine Gözlemler.

Araştırma bulguları da, Türkiye Ekonomi Kurumu’nca 11- 13 Eylül 2006 tarihleri arasında Sheraton Hotel Kongre Merkezi, Ankara’da düzenlenen Birinci Uluslararası Ekonomi Konferansı’nın “Bölgesel Gelişme ve Gelir Dağılımı” başlıklı oturumunda bildiri olarak sunulmuştu.

Bildiriyi, aşağıda ilginize sunuyoruz…

Top