TÜRK MİLLETİ’NE DOĞRU REÇETE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE!

Kıymetli Yoldaşlarım; Büyük Ailem; 31 Mart Yerel Seçimlerini geride bıraktık. Seçim sonuçları, Derneğimize büyük sorumluluklar yüklemektedir. Keza, sonuçlar, sadece bir siyasi tercihten ibaret değildir. Bunu çok net gördük. Milletimiz; 16 Nisan 2017 referandumunun devamı olarak yeni bir mesaj vermiştir. Atatürk Devrimi’nin kazanımlarıyla yaşamak kararlılığını oylarıyla dile getirmiştir. Şu veya bu kesimin oy vermek yönündeki davranışları bu gerçeği asla değiştiremez. Sonuçta; siyasi iktidarın Atatürk Devrimi’ne ve kazanımlarına bakışını çok iyi bilmekteyiz. Kıymetli Yoldaşlarım; Büyük Ailem; Hepimiz, her seçimde olduğu gibi 31 Mart Yerel Seçimlerinde de özveriyle çalıştık. Sonuçlardan, demokrasimiz ve Cumhuriyet değerlerimiz adına umutlandık. Fakat, bununla yetinemeyeceğiz aşikardır. Atatürk Devrimi çizgisinde; özlenen çağdaş Türkiye’yi inşa etmek esasen ADD’nin tarihi görevidir. Siyasilerin oy kaygısıyla; ideolojisiz, vasat ve renksiz hareket etmelerine yine hep birlikte karşı durmalıyız. Türk Milletine doğru reçete, Atatürkçü Düşünce’dir. Bunun için, siyasileri takip etmeli, onları yönlendirmeliyiz. Bu amaçla; Genel Merkezimiz; iş birliği halinde olduğu, aynı kaygıları paylaştığı Demokratik Kitle Örgütleri ve Sendikalarla “GENEL VE YEREL SİYASETİ İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU”nu en kısa sürede oluşturacaktır. Bu bakımdan; saygın örgütümüzün de çalışmalarını yaparak yerelden genele siyasete demokratik baskı unsuru olacak “SİYASETİ İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULlTnu oluşturmalarını beklemekteyiz. Yerelde ve genelde bizi yönetenleri başka güçlerin etkilerine bırakmayacağız. Unutmayalım kİ, Ülkemizde yaşanan bütün sorunların tek reçetesi Atatürkçü Düşünce’dir. Çalışmalarınızda başarılar diler; sevgi ve saygılarımı sunarım

Top