Toplumsal Konuları Araştırma Kurulu Bu Kez De Enerji Politikaları Uzmanı Dr. Volkan Özdemir ile söyleşti

Toplumsal Konuları Araştırma Kurulu’nun 30.11.2015 tarihli konuğu Dr. Volkan Özdemir oldu.

Dr. Özdemir, ODTÜ’de ders vermeye devam eden, bu arada enerji piyasa ve politikaları konularında çalışmalar yaparak, fikirlerini kamuoyuyla paylaşan bir akademisyendir.

Genel Başkan Tansel Çölaşan, yönetim kurulu üyesi Reşat Demirci’nin de katıldığı toplantımızda, üyelerimizden Uluç Gürkan, B. Safa Yenice, Aydın Esen, İzzet Polat Arararat, Çağrı Sarıoğlu, uzman konuğumuz ile Ortadoğu’da yaşananlar gelişmeler konusunda söyleşilmiştir.

Son aylarda Suriye’de meydana gelen gelişmeleri özetleyen Özdemir, Rusya’nın Lazkiye ve Tartus’da zaten var olduğunu ifade ederek, son dönemde Irak ve Suriye’de yaşananların yeni özelliklerini sergilemiştir.

Söyleşide Ortadoğu dışındaki ülkelerin çizdiği yeni plan ve hedeflerin bölgeyi çok farklı bir yapıya dönüştürdüğü ve bölgede karmaşanın çok arttığı üzerinde duruldu. Irak ve Suriye’de bölünmeler ve yeni haritalarin acı görüntüsü işlendi. Yeniden şekillendirilmeye çalışılan bu topraklardaki devletlerin bütünlüklerini sürdürebilme olanağının kalmadığı kaygıları paylaşıldı. Büyük devletlerin çeşitli yöntemlerle oyunun içinde paylarını artırmaya çalışırken, kullandığı araçlar tartışıldı.

Amerika ve batının planları, bu kesimin Rusya ile sürdürdüğü görüşmelerde belirli konularda uzlaştıkları ve farklı düşündükleri konuları da muhafaza ederek sürdürdükleri oyun planında Türkiye’nin yeri ve konumu ele alındı. Detaylardaki özelliklerin önemi olduğu, petrol piyasalarının gelişmelerdeki rolü dikkate değer bulundu. Rusya’nın 30 eylül hareketinin bu gözle de izlenmesi gerektiği, gizli uzlaşmaların varlığının göz ardı edilemeyeceği hususunda fikir birliğine varıldı.

Ortadoğu’da ve özellikle ülkemizi de içeren, geleceğe yönelik endişe duyulacak gelişmelerin beklenebileceği üzerinde duruldu.

Petrol savaşlarının kana buladığı bir ortamda Cumhuriyet Türkiye’sinin yakın zamanımıza kadar sürdürdüğü dış politikanın ne kadar doğru, gerçekçi ve başarılı olduğu bir kez daha vurgulandı.

Buradan çıkışın da ancak, denenip başarılı sonuçlarıyla kanıtlanmış Kemalist politikalarla sağlanabileceği, bugün de, bu ilkelerin özüne uygun politikaların geliştirerek, yaşama geçirilmesinden başka çare gözükmediği konusunda görüş birliğine varıldı.

Ayrıca Volkan Özdemir söyleşisini sağlayan ve toplantıya katılarak, konulara derinlik katan kurulumuz üyesi Ali Karamut’a teşekkür ederiz.

 

Özetleyen
B.Safa YENİCE

 

Top