Terör canavarı sahiplerine de saldırıyor!

Suruç, Ankarakatliamından sonra Paris’te Cuma günü yaşanan katliam terörün hangi boyutlara geldiğini göstermektedir. Bugün tüm ülkeler terörizmin tehdidi altındadır.
Nasıl olmasın ki? 2 trilyon dolar kara paranın aklandığı bir dünyada terör olmasın da ne olsun? Üstelik batılı gelişmiş ülkeler emperyalist amaçları için terör örgütlerini yaratan, besleyen, güçlendiren ve canavarlaştıran ülkeler değil midir? Bugün Ortadoğu’yu kan gölüne çevirenin petrol ve kan denklemi olduğunu kim yadsıyabilir.
Bugün terörü yaratan en önemli iki sebep var. Etnik milliyetçilik üzerinden yaratılan terör ve İslami Cihad amacı ile hareket eden terör.
Etnik milliyetçilik üzerinden yaratılan terör 30 yıldır bizim başımızda bir belâ.Bu konuda en büyük sıkıntıyı biz çekiyoruz. Emperyalist ülkeler Ortadoğu’da kendi çıkarları için bu bölgeyi ve bizi ateşe attılar ve atmaya da devam ediyorlar.
İSLAMİ CİHAD
İslami Cihadın amacı İslami olmayan bir sistemin egemenliğine son vermektir. Çünkü İslam sadece bir din değil, kendi özelinde devrimci bir yaşam biçimidir. Bu nedenle Müslümanlar bu yaşam biçimini ve bu konudaki büyük programı izlemelidirler. Cihad da bu devrimci mücadelenin kullandığı bir misyondur. Bu misyonu gerçekleştirmek için dünyada İslam devletleri kurmak ve buna karşı gelenleri ortadan kaldırmaktır.
Batılılar bu mücadele refleksinin yaratılmasına neden olan baş aktörlerdir. Ortadoğu’nun iç politikalarına sürekli müdahale eden, sömürgecilik zihniyetini aynen devam ettirmek isteyen ABD ve diğer batılı ülkelerdir.
Bu İslami Cihad ruhunun gelişmesini ve terör olarak ortaya çıkmasını ve parasal kaynakların sağlanmasını Batılı ülkeler yapmıştır. İşine geldiğinde bu hareketlerin birer terör örgütüne dönüşmesine izin vermiştir. Kara para akışından bu terör örgütleri beslenmiş ve oldukça gelişme göstermişlerdir.
Ekonomik varlık ve kaynaklar olmazsa siyasi hareketlerin büyük terör örgütlerine dönüşmesi mümkün değildir. Profesyonelce yapılan terörün mutlaka finansmanı olmalıdır. Paris’te yapılan katliam bu finansman olmadıkça gerçekleştirilmesi olanaksız bir eylemdir.
TERÖRÜN FİNANSMANI BİTMELİDİR
G-20 liderler zirvesi Paris’teki katliamın hüznü eşliğinde gerçekleşiyor. Zirvenin en önemli gündem maddelerinden biri de terör ve mülteci sorunu.
Batılı ülkeler artık aklını başına alarak yarattıkları ve/veya besledikleri terör örgütlerinin finansman kaynaklarını kurutmalıdır.
Diğer yandan kara paranın aklanması yolları zorlaştırılmalıdır. Bu konuda uluslararası işbirliği kâğıt üzerinde kalmamalıdır.
Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin yaptığı tespitler terörün önlenmesinde ülkelerin yeterli çabayı göstermediğini ortaya koyduğu gerçeğinden hareket edilerek dünyanın cehenneme dönmesine izin verilmemelidir.
KAPİTALİZM TERÖRÜN DE MÜSEBBİBİDİR
Bencil, doğaya ve insanlığa sadece çıkar açısından yaklaşan ne pahasına olursa olsun zenginleşmeyi sağlayan, dünyanın kan gölüne dönmesini umursamayacak kadar paracı bir sistem olan kapitalizm terörün bir araç olarak yaratılmasının en önemli müsebbibidir.
Milyarlarca insanın sömürülmesine sebep olan kapitalizm ihya edilmedikçe, yerine insan ve doğa odaklı bir ekonomik sistem yaratılmadıkça terör ve binlerce insanın canı yanmaya devam edecektir.
Kaynak: Aydınlık / Mustafa Pamukoğlu
Top