Temsilcilik Açma Yönetmeliği

Madde 1: Atatürkçü Düşünce Derneği, faaliyetlerini yürütmek, örgütlenmeyi yaygınlaştırmak ve şube açmaya ön hazırlık yapmak üzere, en yakın şubenin gözetiminde temsilcilik açar.
Madde 2: Gözetmen şube kendisine yapılan temsilcilik açma istemini (istemi yapan kişi ADD Üye değil ise gözetmen şube üyesi yapılır) uygun görmesi durumunda Yönetim Kurulu kararına bağlayarak Genel Merkez’e bildirir.
Madde 3: Genel Yönetim Kurulu kararıyla temsilci atanır. Gözetmen şubeye bildirilir.
Madde 4: Temsilci olarak atanan üye veya üyelerin ad ve adresleri 15 gün içinde o yerin mülki amirliğine bildirilir.
Madde 5: Temsilciler bağımsız büro açmak zorunda değildir. Telefon, faks, bilgisayar donanımlı bir adresten çalışmalarını yürütebilirler.
Madde 6: Temsilcilikler şube veya Genel Merkez Genel Kurulunda temsil edilemez, defter tutmaz, bağış makbuzu kesemez, işletme açamayacağı gibi yıllık beyanname de vermez.
Madde 7: Temsilcilik gözetmen şube yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda örgütlenmeyi sağlar, etkinlikler yapar ve şubeye yeni üyelikler kazandırır.

Madde 8: Temsilcilik çalışmalarının sonucunu 3 ayda bir gözetmen şubeye, şube de Genel Sekreterliğe bir raporla sunar.
Madde 9: Temsilcilikler yeni yapılan üyelikler ve nakil yapılacak üyelerle birlikte (potansiyel hedef 100 üye olmalıdır) bir şubenin ekonomik yükümlülüklerini yerine getirebilecek konuma geldiğinde; Temsilcilik süresince yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelir dikkate alınarak, sabit bir büro giderlerini karşılayabilecek potansiyelin olması, bilgisayar ve telefonun kurulmuş olması gibi kriterler aranmalıdır. Yine gözetmen şubenin önerisi üzerine (şube olma istemi), yapılacak ilk Genel Kurula sunulur. En az bir yıl sürece bu süreç içerisinde şube olma niteliği kazanamayan temsilcilikler (gözetmen şubenin önerisi sonrasında) GYK kararı ile kapatılırlar.
Madde 10: Temsilci, gözetmen şube yönetim kurulu önerisi ve GYK kararıyla veya doğrudan GYK kararıyla görevden alınabilir.
Madde 11: Temsilcilikler tüm çalışmalarını arşivlemek ve Genel Kurula şube aracılığıyla iletmek zorundadır.
Madde 12: Temsilcilik sorumluları hakkında Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde 13: GYK’nın 03/06/2011 tarih ve 6 sayılı kararıyla kabul edilen Temsilcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış ve yine GYK’nın 04.08.2012 tarih ve 13 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Top