Tansel Çölaşan: ANITKABİR ULUSUMUZA AİTTİR TÜM ULUSUMUZU BU SALDIRIYA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgahı olan ANITKABİR’e  yeni bir saldırı girişimi ile karşı karşıyayız.

Daha önce oyun parkı, futbol sahası gibi işgallerden sonra şimdi de, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2016 tarihli “Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı” ile, daha önce kamulaştırılarak Anıtkabir alanına eklenen alanın, plan değişikliği ile  yeniden konut alanı olarak yapılaşmaya açılmaktadır.

Cumhuriyet dönemine ait tüm eserleri yok etme hedef seçenler bugün de ANITKABİR’İ hedef almışlardır.

ANITKABİR bir bütün olarak tarihi sit alanıdır. Bu sit alanı sadece ANIT bloktan oluşmamakta, ANIT bloğun özelliğini devam ettiren çevre yapılaşması da bu bütünün içinde yer almaktadır. Bu nedenle ANIT ve çevresi bütünüyle ANIT ve SİT alanıdır. Hiçbir şekilde yapılaşmaya AÇILAMAZ.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgahı ve Atatürk Türkiyesi’nin adeta simgesi olan Anıtkabir’e ilişkin yapılmaya çalışılan bu alan daraltma ve yapılaşmaya yönelik plan değişikliklerinden derhal vaz geçilmelidir.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak,  Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından hazırlanıp el altından piyasaya sürülen bu skandal imar planına karşı yasal yolları sonuna kadar kullanacağız.

ANITKABİR’E YAPILAN BU SALDIRILARA KARŞI TÜM HALKIMIZI BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.

Tansel ÇÖLAŞAN

Atatürkçü Düşünce Derneği

Genel Başkanı

Top