Suphi Gürsoytrak

suphi-gursoytrak1925 yılında Ankara da doğdu.

1945 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan Gürsoytrak Topçu Okulu ve yurt içi ve yurt dışındaki pilotaj eğitimini takiben Topçu Pilot olarak TSK saflarına katılmış, TSK’nın çeşitli birliklerinde görev yapmış, gönüllü olarak Kore Savaşı’nda görev almış ve Hava Madalyası ile taltif edilmiştir.

TSK’ndeki görevi esnasında, ülkedeki siyasi durumu yakından izlemiş, iktidarın Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşan, anti demokratik ve anti laik tutum ve davranışlarının ülkeye sürükleyeceği tehlikeyi görmüştür.

27 Mayıs Devrimi’nin hazırlanışı, icrası ve sonucunda oluşturulan 1961 Anayasasının hazırlanışına katkısı olmuştur. Milli Birlik Komitesinde görev almıştır. Yüksek Adalet Divanı tarafından verilen idam cezası kararlarında aleyhte oy kullanmıştır.

1961 yılı Ekim ayında yapılan seçimlerle kurulan TBMM’de, Anayasa hükümleri gereği Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyeliği görevini üstlenmiştir.

TBMM Cumhuriyet Senatosunda Parlamenter olarak bulunduğu sürece, 1961 Anayasası’nın, Türk Halkının refah ve mutluluğu için öngördüğü hakların geliştirilmesine, Türk Devletinin her konuda tam bağımsızlığının korunmasına; çok yönlü bir dış politika izlenmesine, geçmiş dönemde Türkiye üzerinde oluşturulmuş bulunan, siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel her türlü ipoteğin kaldırılmasına çalışmıştır.

İdealleri doğrultusunda faaliyet gösteren demokratik kitle örgütlerinde aktif görevler almıştır.

Türkiye’nin petrol ve madenlerini koruma derneği ve İnsan Hakları derneği bunlara örnektir. Özellikle Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları arasında yer almış, 1994 – 1998 yılları arasında Genel Başkanlık görevini sürdürmüştür. Genel Başkanlık görevi sırasında dernek yurt sathına yayılmış, derneğin bugünkü konumuna gelmesi konusunda önemli çalışmalar yapmıştır.

Genel Başkanımız, 30 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da yaşama gözlerini yummuştur.

Top