"Sözde Ermeni Soykırımı" İddialarını Reddediyoruz

 

BU TEMELSİZ İDDİALARLA BÖLGEDE HUZUR VE BARIŞI, HALKLARIMIZ ARASINDA DAYANIŞMA DUYGUSUNU ZEDELEMEKTE OLAN ERMENİSTAN HÜKÜMETİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ…

Sözde Ermeni soykırımının 100. Yıldönümü vesilesiyle Ermenistan’ın Türkiye’yi hedef alan ve Türk milletini aşağılayıcı söylemlerini yoğunlaştırdığı görülmektedir. Papa’nın ve bazı yabancı devlet adamlarının bu konudaki sözleri ve tavırları da Ermenistan’ı bu saldırgan politikasında yüreklendirmektedir.

Tarihi gerçekleri saptıran ve hukukun üstünlüğü ilkesini hiçe sayan bu söylemler karşısında devletimizi temsil edenlerin ve siyasetçilerin gösterdikleri tepkiler çoğu zaman yetersiz kalmakta ve Avrupa Parlamentosunun son kararında görüldüğü gibi, adeta Türkiye’nin o tarihte yaşananların sorumluluğunu kabul etmekte olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Bu gelişmeler karşısında gerçekleri Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir.

M.K.ATATÜRK, Büyük Nutkunda o devirde Ermenilerin Müslümanlara karşı uyguladığı zulüm ve yok etme politikasını şöyle anlatmaktadır:

“Ermeni kıtali konusundaki sözler, gerçeğe uygun değildir. Aksine, güney bölgelerinde, yabancı kuvvetler tarafından silahlandırılan Ermeniler, gördükleri koruyuculuktan cesaret alarak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. İntikam düşüncesiyle her tarafta insafsız bir şekilde öldürme ve yok etme siyaseti gütmekteydiler. Ermeniler, …binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve çocukları işkenceyle öldürmüşlerdi. Tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu vahşeti yapan Ermenilerdi. Müslümanlar yalnız namuslarını ve canlarını korumak için karşı koymuş ve kendilerini savunmuşlardı.”

Tarihi gerçekler böyleyken, Birinci Dünya Savaşındaki Emperyalist ülkelerin propaganda belgelerinin etkisi altında kalan bazı yabancıların  o tarihlerde Türklere yapılan zulmü görmezlikten gelerek Türkleri hedef tahtası haline getirmeye çalışmalarını şiddetle reddediyoruz  .

Türkleri soykırım yapmakla suçlayanlar uluslararası hukuku da açık biçimde ihlal etmektedirler. Birleşmiş Milletlerin 9 Aralık 1948 tarihli Soykırımla Mücadele Sözleşmesi hangi olayın soykırım olarak tanımlanabileceği yetkisini sadece o olayın cereyan ettiği ülkenin ilgili mahkemesine veya yetkili kılınmış bir uluslararası mahkemeye vermektedir. Bugün Ermenistan’ın beklentileri doğrultusunda Türklerin soykırım yaptığını iddia eden parlamentolar, uluslararası kuruluşlar ve siyasetçiler sözleşmenin bu hükmünü yok sayarak kendilerini mahkeme yerine koymak gafletine düşmektedirler.

Bunlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Perinçek davasında soykırım iddiasının tartışmalı bir konu olduğu hükmüne vardığını da unutturmak ve Amerika’daki 69 ünlü tarihçinin 1985 tarihinde yaptıkları açıklamada Ermenilerin soykırım iddialarını kabul etmediklerini de gözden kaçırmak istemektedirler.

Türkiye karşıtı propagandaların etkisi altına girenler; Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı yıllarında yüzbinlerce masum Türkü öldürdüğünü görmezlikten gelmekte, gene Ermenilerin 26 Şubat 1992 tarihinde gerçekleştirdikleri Hocali Katliamında ‘106’sı kadın, 83’ü çocuk’ 613 Azeri soydaşımızı katlettiklerini unutturmaya çalışmakta, Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve civarında yaşayan yaklaşık bir milyon Azeriyi evlerinden kopararak göçe zorladıklarını, Azeri topraklarının % 20’sini işgal ettiğini göz ardı etmektedirler.

40’tan fazla Türk Büyükelçisi ve diplomatını katleden Ermeni ASALA terör örgütü anısına Erivan’da Yerablur Askeri Mezarlığında anıt dikerek bu terör örgütüne açıkça sahip çıkan Ermenistan, “hesap sorması değil, hesap vermesi” gereken bir ülkedir.

Tarihten bugünün siyasi hesapları için malzeme çıkartmaya çalışmak yanlıştır. Yapılması gereken tarihi tarihçiler bırakmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak tarih komisyonu kurulması önerisini kabul etmeyen Ermenistan, bu çözümü de engellemiş bulunmaktadır.

Biz aşağıda imzası olanlar; Ermenistan’ın izlediği bu sorumsuz politikaları şiddetle kınıyor, Türk siyaset adamlarını bu konuda daha kararlı bir tutum izlemeye davet ediyor, yabancı devlet adamlarını ve parlamentoları  da Türk milletini incitecek gerçek dışı suçlamalardan vaz geçmeye çağırıyoruz.

(24 Nisan 2015)

 

 

İMZA LİSTESİ

 

Gürhan AKDOĞAN (Bursa CHP eski İl Başkanı)

Mete AKYOL (Gazeteci-Yazar)

Önay ALPAGO (Devlet E. Bakanı)

Kemal ANADOL (İzmir E. Milletvekili, Hukukçu, Yazar)

Tülay ANDIÇ

Prof. Dr. Necla ARAT (İstanbul E. Milletvekili, İst. Kadın Kuruluşları Birliği Bşk.)

Kemal ARI

Dr. Canan ARITMAN (İzmir E. Milletvekili, Cumhuriyet Kadınları Gn. Başkanı)

Yücel ARTANTAŞ (Iğdır E. Milletvekili)

Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV (Ün. Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, Yazar)

Şenol ATEŞ (Gazeteci)

Ergun AYDOĞAN (Balıkesir E. Milletvekili)

Rahmi AYGÜN (Gazeteci)

Aylin BALIN

Berna BASATEMUR (Uluslar arası Kent Projeleri Mimarı)

Prof. Dr. Süheyl BATUM (Eskişehir Milletvekili, Ün. Öğretim Üyesi, Hukukçu)

Mehmet BOZTAŞ (Aydın E. Milletvekili)

Ömer BUTUR

Erbil CELME

Handan CEYLAN

Prof. Dr. Suat ÇAĞLAYAN (İzmir E. Milletvekili, Kültür E. Bakanı)

Esi ÇAKMAKOĞLU (Mimar, Kentsel Tasarımcı, Londra)

Muzaffer ÇARPAN

Şeyda GÜRSOY ÇOBAN

Zühal DALGIÇ (Girişimci, Genel Yönetici)

Dr. İsmail DEĞERLİ (Ankara E. Milletvekili)

Engin Demirkollu SARIKARTAL (İngiltere, ADD)

Kartal DOĞRUL

Halûk DURAL (Millî Merkez Genel Sekreteri)

A.Naci EDİN

Dr. M.Şükrü ELEKDAĞ (İstanbul E. Milletvekili, E.Büyükelçi)

Ender ERDEMİL

Prof. Dr. Gürol ERGİN (Muğla E. Milletvekili, Ün. Öğretim Üyesi)

Nilgün Atalay ERGÖK (İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği “İADD” Başkanı)

Candeğer GEZER

Suna GİRLİ

İlhan GÖĞÜŞ (Girişimci, Genel Yönetici, Siyasetçi)

Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER (İzmir Milletvekili, Ün. Öğretim Üyesi)

Dr. Çetin GÜMÜŞOĞLU(Alt Yapı Proje Direktörü, Ün. Öğretim Görevlisi)

Top