Sorumlu Kim?

Gürkut ACAR*

PKK’nın şehir örgütlenmesi olan KCK’nın örgütlenmesinde MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı)’nın katkısı olduğu ve PKK ile gizlice (Hakem Devlet İngiltere’nin gözetimi altında) görüşmeler yaptığı için MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İnternet yoluyla açıklandı. İsteyenler Geoogle’dan bulabilirler. Oslo’daki görüşmelerde neler kabul edilmişti de savcılık böyle bir soruşturmaya gerek duymuştu? Ve Recep Tayyip Erdoğan temsilcisi, ortada bir (Hakem Devlet sıfatıyla) İngiliz Temsilcisi bulunuyor.

Oslo’daki görüşmelerin tutanakları, PKK tarafından tüm dünyaya bir masa düşünün bir tarafında iki PKK temsilcisi, diğer tarafında iki MİT Oslo’da İngiltere’nin hakem devlet olarak bulunması tesadüf mü?

Anımsayınız; Lozan Antlaşması yani Türkiye’nin tapusu imzalanırken kızgınlık içinde olan İngiliz Delegesi Lort Curzon daha atılan imzaların mürekkebi kurumadan “Bizim istediğimiz hiçbir şeyi kabul etmediniz ama bir gün Kürtlerin eline bir alfabe verdiğimizde gününüzü göreceksiniz” demişti. Demek ki Oslo’da bu sözün gereği olarak bulunuyorlardı…İsterseniz görüşme tutanağının bir kısmını birlikte

okuyalım:

“A. G.: Orada yerleşik bir kadro değil geçmişi olan bir yer değil

Reşadiye o kadar gelme geçme noktası bir yer ki ne zaman organize oldular da hemen böyle birdenbire aşka gelip eylem yapacak gücü buldular.

SABRİ OK: Bizim güçler her tarafta var onu söyleyelim. Türkiye’nin her tarafında var Karadeniz’de de var Toroslar’da da var.

A.G.: Biliyoruz metropolleri de doldurdunuz bu arada patlayıcılarla doldurdunuz.

SABRİ OK: Yok canım.

A.G.: Hepsini biliyoruz.

SABRİ OK: Onlar bir tarafa biz bu süreci ilerletelim önemli olan o.

A.G.: İşte onları göre göre zor gidiyor bunları da görmesek iyi olur.

HAKAN FİDAN: Taktik konularda anlaşılabilir yani aramızda bir kriz yönetimi yapılır. Kriz hattı kurulur denir ki bizde bilemeyebiliriz aşağıdaki bürokrat emniyet müdürü falanı zanneder işte örgütsel faaliyette bulunuyor dersiniz ki Hakan Bey yani şurada şöyle bir şey yapılıyor yazıktır günahtır bunun bir şeyi yok veya tam tersine atılan bu adım halk nazarında şey yapacaktır infial doğuracak dikkat edersiniz. Bizim yaklaşımımızda şu ana kadar kendi bürokrasimiz “şu bu vesaire ne der?” den ziyade çözüme (A.G=MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş,SABRİ OK;PKK temsilcisi) yönelik iradenin hedefleri önemli. Şimdi burada biz aynı yaklaşımı sizden de görürsek yani taktik hataları zaman zaman görmemezlikten gelir stratejik olarak bu yoğunlaşmaya gidersek.”

……

Böylece bütün büyük kentlerde, “çözüm süreci” adı altındaki dönemde PKK’nın patlayıcı yığınağı yaptığı anlaşılıyor. Birkaç gün önce sekiz gencecik insanımızın ölümüne neden olan bombalar da aynı dönemde yollara gizlice döşenmiştir.

On üç yılda PKK’ya ödün vere, vere bu noktaya geldik.

PKK’nın tamamen temizlendiği ve sıfır terörle teslim aldığı ülkemizi bu hale getiren AKP ve Recep Tayyip Erdoğan, şimdi savaş yaparak kendisini bu işten sıyıramaz.

Toplumsal belleğimiz çok zayıf, hemen unutuyoruz.

Bu nedenle 24. Dönemde TBMM’ye getirilen bir yasa tasarısıyla Hakan Fidan’ın yargılanamayacağına, hakkında soruşturma yapılmasının Başbakan’ın iznine tabi olduğuna ilişkin hükümler kabul edildi.

iktidarıdır. Terör örgütünü palazlandıran, yeniden canlandıran, şımartan, efelendiren onlardır. Ne yazık ki sonunu düşünmeden, günü kurtarmak için yaptıkları sığ politikalar bu günleri yaratmıştır.

Geldiğimiz noktanın tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Şehitlerin kanları AKP iktidarının üzerine bulaşmıştır.

Bu vebalin altından kalkamazsınız…

* ANTALYA MİLLETVEKİLİ

Top