Skandal paylaşımla ilgili yargılama başladı….

Sosyal medya hesabında Atatürk´e hakaret ettiği paylaşım yaptığı iddiasıyla dava açılan İnegöl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaarslan ile alakalı yargılama başladı. İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi, ADD İnegöl Şubesinin dışında davaya müdahil olmak isteyen barolar, sendikalar ve bireysel başvuru yapanların talebini ayrı ayrı reddetti.

  1. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi mahkemeye katılan herkesi dinledi.

Müşteki Ali Turabi Doğanay, “Sanıktan şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum, bu hususa ilişkin yazılı dilekçemi vermiştim aynen tekrar ederim, avukat talebim bulunmaktadır” dedi.

İzmir Barosu Başkanlığı adına Avukat Cemil Özden  ise, “Hem kendi adıma asaleten hemde İzmir barosu adına duruşmalara kabulümüzü talep ediyoruz, sanıktan şikayetçiyiz davaya katılmak istiyoruz, UYAP üzerinden iddianame, dosya yada içerisinde olduğu bildirilen rapordan taraf olarak eklenmediğimiz için haberimiz olmadı, öncelikle UYAP´a kaydımızın yapılmasını talep ediyoruz. Eldeki dava son derece önemli bir davadır, usul kanununun uygulanmasına engel olunmaması gerektiğini düşünüyoruz, usul ve yasaya uygun olarak öncelikle taraf teşkilinin yapılması kanaatindeyiz. Tüm müştekilere tebligat çıkarılmasını istiyoruz, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´e yapılan hakaret Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerine yönelik bir hakaret anlamına gelmektedir, bu olaydan dolayı son derece rahatsızız, İzmir Barosuna kayıtlı 3 bin küsur meslektaşımızda aynı hassasiyet içindedir. “ dedi.

TÜRK EĞİTİM DE DAVACI

Türk Eğitim Sendikası Başkanlığı vekili Avukat Dilek Atak´da “Türk eğitim sen genel merkezi adına davaya katılan olarak davaya kabulümüzü talep ediyoruz.  Anıktan şikayetçiyiz atılı suçu işlediği sabittir, cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şube Başkanı Birol Atay ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ilk Cumhur başkanımız ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk´e yapılan hakaretleri şiddetle kınıyoruz şahsım ve derneğimiz adına şikayetçiyim davaya katılmak istiyoruz, ayrıca bize de tebligat çıkarılmamıştır, bu hususunda dikkate alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Bursa Eğitim-İş sendikası adına Avukat Cemile Küçük´de, “Sanıktan şikayetçiyiz davaya katılmak istiyoruz, sanığın ilçe milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapması dikkate alınarak sanık eğitim alanında Atatürk´e yapılan hakaretleri savunmak zorundadır. Bu sebeple suçtan zarar gören olarak davaya katılmamıza karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca olayı ilk tespit eden müvekkilimdir, biz olaya ilişkin bilgi, belge ve CD´leri mahkemenize sunduk sanık suça konu paylaşımın öncesinde ve sonrasında kendine özel paylaşımlarda da bulunmuştur. Bu sebeple şifresinin hacklenmesi söz konusu değildir.” Dedi.

Bursa Barosu Adına Mustafa Uğur Apaydın´da “İzmir barosu adına beyanda bulunan meslektaşımın beyanlarına aynen katılıyoruz, sanıktan şahsım ve Bursa barosu adına şikayetçiyim davaya katılma talebim bulunmaktadır cezalandırılmasını istiyoruz, müdahale talep dilekçemizi dosya içerisine yollamıştık” dedi.

HAKİM ONLARI REDDETTİ

Herkesin sözünün dinlenmesinin ardından Hakim, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/6199E 2015/4761K, 16 Ceza Dairesinin 2015/4900E 2015/3666K sayılı ilamı göz önüne alınarak Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şubesinin suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen CMK 237 ve devamı maddeleri gereğince katılan sıfatıyla dava ve duruşmalara kabulüne diğer katılma talebinde bulunan barolar, sendikalar ve bireysel başvurular yönünden suçtan doğrudan doğruya zarar gören konumunda olmadıklarından dava ve duruşmalarına katılma taleplerinin ayrı ayrı reddine, İnegöl İlçe Emniyet müdürlüğünden sanık hakkında yürütülen disiplin soruşturmasının tüm onaylı örneklerinin istenmesine karar verdi.

Mahkeme 10 Haziran 2016 tarihine ertelendi.

Top