Sayın Alev Kılıç’ın Konuşmacı Olarak Katıldığı "Ermeni Meselesi" Konferansımız

DSC_0113
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi Eğitim Kurulunca, Cumhuriyet Gazetesi salonunda

düzenlenen toplantıda, AVİM Başkanı E.Büyükelçi Alev Kılıç, geçmişten bugüne Ermeni Sorunu

hakkında bir sunumda bulunmuş, daha sonra da canlı bir soru-cevap-yorum bölümü gerçekleşmiştir.

AVİM Başkanı Kılıç konuşmasında tarihi geçmişe değinmiş, “milleti sadıka” olarak bilinen Ermeni

nüfusun nasıl ve neden devletine karşı ayaklandığını, isyan ve terör faaliyetine başladığını, Birinci

Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu’yu işgal eden Çarlık Rusyası kuvvetlerine, işbirliği, destek, yardım ve

öncülükte bulunduğu, 3.Ordunun Sarıkamış harekatı sonrası etkisiz hale gelmesini takiben, güvenlik

mülahazalarıyla 27 Mayıs 1915’te çıkarılan Sevk ve İskan Kanunu’nun kapsamı ve uygulaması, Sevr’de

Ermeni talepleri ve nihai Lozan çözümü, 1970’lerden itibaren yeniden gündeme gelen, Sovyetler

Birliği ve ABD’de eş zamanlı başlayan Ermeni milliyetçiliği ve rövanşizmi, 1980’lerde kamuoylarını

etkileyen Ermeni terör eylemleri, Türkiye’nin gecikmeli de olsa Ermeni iddialarına yanıt çalışmalarına

başlaması, günümüzde hukuk alanında kazanımlar ve özellikle AİHM İsviçre-Perinçek kararının

Ermeniler bakımından yarattığı şok üzerinde durmuştur.

Canlı bir katılımla cereyan eden soru-cevap bölümünde ortak mutabakat gören görüş ve anlayış,

Ermeni iddialarının zirvesine ulaştığı, 2015 yılında özellikle hukuk alanında sağlanan kazanımların Türk

görüşlerini daha iyi anlatabilmek için yaygın biçimde kullanılması olmuştur.
DSC_0085

DSC_0086

DSC_0089

DSC_0090

DSC_0095

DSC_0097

DSC_0098

DSC_0104

DSC_0105

DSC_0110

Top