Sıkıyönetim…

Demokratik kitle örgütleri, “İç Güvenlik” kılıfı adı altında toplumsal muhalefetin sesini kısmayı amaçlayan yasaya karşı çıkıyor. Sıkıyönetim yasalarında yer alan baskı, şiddet, yıldırma ve sindirme hükümlerinin yer aldığı “İç Güvenlik Paketi’ne karşı Türkiye’nin her yerinde güçlü bir duruş sergileniyor.

Hak arama mücadelesi veren Sendikalar, STK ve meslek örgütleri  “İç Güvenlik Paketi”nin karşısında durarak ortak basın açıklamalarıyla, ortak etkinliklerle yasanın geri çekilmesini istiyorlar. İç Güvenlik Yasa Tasarısı’na Mecliste de büyük tepki var. Meclis’te çıkan kavga da bunun açık işareti.

İç Güvenlik Yasa Tasarısı, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İl İdaresi Kanunu’nda, özgürlükleri sınırlayıcı düzenlemeler getiriyor. Bu değişikliklerin en önemlisi, polisin silah kullanma yetkisinin genişletilmesi.

Mevcut durumda, polis, a) Kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı halinde, b) Bedenî ve maddi güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direnişin kırılmasını, c) Hakkında gözaltı, tutuklama, yakalama vs. emri verilmiş olanların ya da şüphelinin yakalamasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanmaya yetkili.

Yeni kanun, maddeye d fıkrasını ilave ediyor. Bu fıkrada “Kendisine veya başkalarına, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara saldırı halinde polis, kişiyi etkisiz kılma amacıyla ve etkisiz kılacak şekilde silah kullanabilir.”

En tehlikeli düzenleme “d” fıkrası. Toplumsal olaylarda “Evlerin-Dükkanların camı kırılıyor taş atılıyor” bahanesiyle polis silahla karşılık verebilecek.

Mevcut yasalar kapsamında, Valinin, sadece suçu önleme görevi var. Suç işlenmeden önce önlemek üzere müdahale edebilir.

Suç işlendikten sonra, artık yargı devreye girmeli. Oysa İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesine eklenen fıkralarla vali, kolluk amir ve memurlarına “suçun aydınlatılması” ve “suç faillerinin bulunması” için doğrudan emir verebilecek. Delillerin toplanması, “suçun aydınlatılması” ve “suç faillerinin bulunması” yargının görevi iken bu görev yürütmeye devrediliyor.

Arama bir suçun delilini bulmak için yapılır. Bugün, polis istediği aracı durdurabilir, kimlik sorabilir. Ancak, yargı kararı olmadan aracı ya da kişinin üstünü arayamaz.  Dolayısıyla savcının yetkisinde olmalıdır. Yeni hazırlanan İç Güvenlik Yasa Tasarısı kanunlaştığında, kişinin üstü ve eşyasıyla, aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması yetkisini de mülki amirin görevlendireceği kolluk amirine veriyor.

Görünen o ki; Güvenlik Paketi AKP Siyasi İktidarına ses çıkaracakların susturulması, bastırılması, sindirilmesi hedeflenerek çıkarılmakta olup, İktidarı sağlama almak üzere sıkıyönetim ilanıdır.

Bir tarafta ezen iktidar, diğer kesimde ezilenler olarak biz varız. Bu yasanın ezilenleri susturmayı hedeflediği çok açık. Ne yapıp edip birlikte mücadeleyle buna geçit verilmemelidir.

Bu Paket; ancak savaş koşullarında uygulanabilecek bir sıkıyönetim uygulamasıdır. Bu paket Baskıyı artırma, sesimizi kısma, mücadelemizi bitirme amaçlıdır. “Emek en yüce değerdir” sloganı ile hak mücadelesi veren sendikalar olarak, bu sıkıyönetime-baskıya-zorbalıklara-faşizme boyun eğmeyeceğiz. Olan bitene seyirci kalmayacak ve bu paketin yasalaşmaması için fiili-meşru demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.

Cengiz GÜLEBAY

23.02.2015

 

Top