Reşat Demirci: SOMA MADENİ İÇİMİZDE HALA YANIYOR

Öncelikle burada bugüne kadar iş kazaları nedeniyle yaşamını yitiren tüm emekçileri saygıyla anıyoruz.

13 mayıs 2014 Günü dünya madencilik tarihinin en acı, en büyük iş felaketinde 301 canımızı yitirdik.Üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen acıları hala içimizde alev alev kaynıyor.

13 Mayıstan sonra iş kazası inceleme raporu iktidarın tüm engellemelerine ve  yurttaşlarımızdan gerçekleri gizleme çabalarına rağmen mahkeme kararı zoruyla yetkilendirilmiş heyetlerce ancak  13.04.2016 tarihinde açıklanabilmiştir.

Görünen odur ki ; Soma havzasında 100 yıldır yapılan kömür üretiminde, günün teknolojik gelişmeleri göz ardı edilmiş, havzadaki linyitlerin bu bölümünde ısınmaya ve yanmaya uygun olduğu hazırlanmış onlarca bilimsel makaleyle tespit edilmiş olmasına  ve çözüm önerilerinin paylaşılmasına rağmen tüm bunlar para hırsına göz ardı edilmiştir.

Bu özellikteki kömür damarlarında çok özel önlemler alınarak üretim yapılması gerekirken çok ciddi hatalar yapılmış ve gerekli  önlemler alınmamıştır.

Üretim  %1500 artırılırken gerekli altyapı geliştirilmesi yapılmamış, sadece işçi sayısının çoğaltılması yeterli görülüp  ne teknik yeterlilik ne de  sağlık önlemleri yeterli derecede sağlanamamıştır.

Bu kaza değil bir cinayettir. Çünkü işçilerimiz bile bile  bir ihmaller zinciri ile çalıştırılmışlardır.

Asıl suçlular ilgili  Bakanlıklar , bakanlıkların ilgili kuruluşları ve işletmeci şirkettir.

KÖMÜR MADENLERİNİ İHALELER İLE DEVREDENLER BİRİNCİ DERECEDEN SORUMLUDURLAR.

Tüm bu nedenler ışığında yaşadığımız facianın ana nedenleri;

ÖZELLEŞTİRME ,REDÖVANS, TAŞERONLAŞTIRMA, ÖRGÜTSÜZLEŞTİRME,KÖLECİ ÇALIŞMA SİSTEMİ, KAMU MADENCİLİĞİNİN YOK EDİLMESİ ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu bilgi birikiminin dağıtılması sonucunun getiren NEOLİBERAL POLİTİKALARDIR.

AŞIRI KAR HIRSI NEDENİYLE İNSANI VE ÇALIŞANI DIŞLAYAN KAPİTALİST SİSTEMDİR.

Tütün ,zeytin tarımını engelleyeceksiniz vatandaşın  geçimi ellerinden alınacak, insanlarımızı  tüketim toplumu haline getireceksiniz, sonrada borçlandıracaksınız. Çaresiz bırakıp en az paraya çalıştıracaksınız, sonrada işin doğasında bu var diyeceksiniz kimseyi inandıramazsınız.

Yıllardır uygulanan neoliberal politikalar artık iflas etmiştir. Özelleştirme ve taşeronlaşmanın bedelini en ağır şekilde emekçi kardeşlerimiz ödemektedir. İnsanlarımızın acısını  yaşamasını bile çok görüp baskılamaya çalışan zihniyet artık son bulmalıdır.

Maden yasası , iş güvenliği ve işçi sağlığı yasası derhal düzeltilmeli ve taşeronlaşmaya son verilmelidir.  R. DEMİRCİ – 5.5.2016

Top