RANTİYECİ SİYASET YETER ARTIK!

Büyük Atatürk’ün kurduğu kurumları ortadan kaldırarak açtığı fabrikaları, milletimize bağışladığı arazileri, vatanımızın toprağını, taşını, dağını, limanlarını, adalarını, ormanlarını ve madenlerini uluslararası güçlerin şirketlerine peşkeş çeken siyasi iktidar; hukuku çiğneyerek Atatürk Orman Çiftliği’nin kalan kısımlarını da ihale yoluyla satmaya hazırlanmaktadır.

Kurtarıcımız ve Kurucumuz Büyük Atatürk’ün yoktan var ederek 1937 yılında hazineye bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği’nin arazileri bin bir hileyle yağmalanmaktadır. Tek kişi rejiminin denetimi ve hukuku devre dışı bırakan uygulamalarıyla gasp edilen Atatürk Orman Çiftliği milletimizin malıdır. Yağmacı ve rantiyeci siyaset milletimize zarar vermekte ve ulusal geleceğimizi tehdit etmektedir.

Bu nedenle; Atatürk Orman Çiftliği’nin kalan kısımlarının satışına yönelik yapılacak ihalenin iptali için yasal yollara başvuracağız. Milletimizle, ilgili kurum ve kuruluşlarla bir ve bütün olarak rantiyeci ve yağmacı siyasi zihniyetten hesap soracağız.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Top