Rahmi Turan: “Kaygılar artıyor!” (Sözcü•15 Ağustos)

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nun yaptığı önemli açıklama “Kimse kuşku duymasın” diyor ve ekliyor:
“Türkiye, ne Malezya, ne Suriye-Irak, ne de Afganistan olacaktır.
Atatürk’ün kurduğu laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır.
Dahili ve harici bedhahlar, hiçbir koşulda Atatürk’ün açtığı yolu “Şeyhler, dervişler, müritler” diktatörlüğüne dönüştüremeyecektir.
CIA güdümlü 15 Temmuz Fethullahçı kalkışma sonrasında oluşan uzlaşma ortamı, muhalefetin her koşulda AKP iktidarına desteği anlamına gelmemelidir.

* * *

Muhalefet güçleri, AKP iktidarının kutuplaşma ve gerginlik politikalarını sonlandırmaya zorlamalı, kalıcı gerçek uzlaşmanın laik ve demokratik Atatürk Cumhuriyeti değerleri etrafında olacağını özellikle vurgulamalıdır.
AKP iktidarının Fethullahçı kalkışmayı “Allahın lütfu” sayarak “darbe içinde darbe” fırsatına dönüştürmesi, demokratik uzlaşma fırsatını yok eder.
15 Temmuz sonrası bugüne kadar yaşananlar, CIA güdümlü Fethullahçı kalkışmanın “Fiili Başkanlık” sistemine geçişin bahanesi olarak istismar edildiği yolundaki kaygıları maalesef artırmaktadır.”

Top