Prof. Dr. Ata ATUN: BM Kıbrıs Parametreleri tabu mu? …

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun 24 Haziran 2015 tarihinde

yaptığı Basın Toplantısında dile getirdiği “*Garantiler konusu tartışılmaz

bir konu değildir. Garantiler tartışılacaktır ama önce Kıbrıslı Türkler ve

Rumlar belli başlıklarda belli mesafe kat ettikten sonra*” sözlerinin ne

denli yanlış olduğu, birilerine yaranmak amaçlı söylendiği ve aceleyle dile

getirildiği, aradan geçen iki yıl içinde bariz bir şekilde ortaya çıktı.

Halbuki o şanssız günde Barış Burcu “BM parametreleri tabu değildir,

gerektiği zaman tartışmaya açılmalıdır” deseydi günümüzdeki

Cumhurbaşkanının, Müzakerecinin, Müzakere Heyetinin, AQB Özel danışmanının

ve kendisinin düş kırıklıklarını içeren açıklamaların yapılmasına gerek

kalmazdı.

 

 

 

Cuma sabahı Barış Burcu’nun “*Anatasiadis, Akıncı’nın kararlılığının onda

birini gösterseydi, farklı bir noktada olurduk*” ifadesi, son iki yıldaki

müzakere sürecinde yaşanan olumsuzluklardan sonra derinden hissedilen

gerçek bir düş kırıklığını ortaya koymakta. Yıllardır acımasızca rahmetlik

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ı “*Çözüm istemiyor*”, “*Müzakereleri

baltalıyor*”, “*Herşeye hayır* diyor” diye suçlayan ve Rumları melek gibi

göstermeye çalışan kişiler, şimdi düş kırıklığı içindeler ve rahmetlik

Denktaş ile aynı duruş pozisyonuna gelmiş durumdalar. Oysa bu kişiler hayal

içinde yaşamayıp Rumların gerçek yüzünü öğrenmeye ve Rumları tanımaya

harcasalardı muhalefet yıllarını, “Garantiler tabu değildir” gibi Kıbrıslı

Türklerin tezlerini yıkıcı lafları etmezlerdi.

 

 

 

Duyulan düş kırıklığını içeren açıklamaları yapan sadece Barış Burcu değil.

Akıncı’nın AB özel Danışmanı olan ve geçmişte gerek Rumlara gerekse de

AB’ye toz kondurmayan Erhan Erçin de katıldığı bir TV programında Rum

tarafı için özetle “*Müstakbel ortaklarımız siyası eşitliğe davalı BM

parametreleri içinde federal bir çözüme hazır hale gelene kadar biz

uluslararası örgütlerle dış kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz*” diyerek

içine düştüğü düş kırıklığını ortaya koydu.

 

 

 

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin “Garanti

Antlaşması ve Türkiye’nin müdahale hakkının hemen kaldırılması gerektiği”

yönündeki sözleri ise son iki yıl içinde sürdürülen yanlış müzakere

stratejisinin bir sonucu, ağır bir yenilgisi olmakla birlikte, bizim dış

siyasetimiz için de tam bir yüz karası. Ne denli başarısız olduğumuzu

ortaya koyuyor bu sözler. Müzakerelerin ikinci evresinin başladığı 1977

yılından beri ağıza alınmasına bile tarafımızca izin verilmeyen “*Garantiler,

Türkiye’nin garantörlüğü ve Türkiye’nin garantör olarak 1960 Kıbrıs

Cumhuriyeti Anayasası’nın EK I, Madde 4’ünde açıkça belirtilen garantörler

devletlerle müştereken veya da tek başına 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin

statüsünün değiştirilmesi durumunda müdahale etmek hakkı*” artık ağızlara

sakız olmuş, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı’nın da diline

düşmüş.

 

 

 

Garantiler, Türkiye’nin Garantörlüğü ve Müdahale hakkının ulu orta

konuşulmasına ve masaya konulmasına çanak tutulması yerine “Türklere eşit

siyasi haklar veren 13 Anayasa maddesinin, 1960 Anayasasına aykırı olarak

sadece Rum Milletvekillerinin oyları ile değiştirilerek yaratılan sahte

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasallığı ve geçerli olup olmadığının masaya

konması, tartışmaya açılması ve ulu orta her yerde, her fırsatta ve her

konumda dile getirilmesi gerekirdi.

 

 

 

Ne yazık ki Cumhurbaşkanı Akıncı ve çalışma arkadaşları son iki yılda çok

yanlış ve geleceğimizi tehlike altına sokan girişimlerle, Kıbrıs Türk’ünün

haklarını ve geleceğini tehlike altına sokmuşlar, şimdi de bunun farkına

vararak içine düşülen bu kıskaçtan, cicili biçili sözler ve Anastasiadis’i

suçlayan cümlelerle kurtulmaya çalışmaktalar.

 

 

 

Cumhurbaşkanı Akıncı ve çalışma arkadaşları “Garantiler, Türkiye’nin

Garantörlüğü ve Müdahale hakkı”nı müzakere masasında tartışmayan açmak

yerine, “BM’nin Kıbrıs Parametreleri tabu değildir ve değişmelidir”

açıklaması ile gündeme bu konuyu getirmesi ve tartışmaya açması

gerekmektedir.

 

 

 

Prof. Dr. Ata ATUN

 

 

Top