ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

6 Nisan 2019 Cumartesi günü Giresun şubemizin ev sahipliğinde Genel Başkanımız Sayın Hüseyin Emre Altınışık,Genel Saymanımız Sayın Emin Semih Özkök,Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Melek Esmer,Orta ve Doğu Karadeniz Bölge Sorumlumuz Sayın Birol Yelekin,GYK Üyemiz Sayın Prof.Yalçın Karatepe ,Genel Denetleme Kurulu Üyemiz Sayın Ali Rıza Ateş,29 şube başkanımız ve üyelerimizin katılımı ile Orta ve Doğu Karadeniz Şubeleri Bölge Toplantımızı gerçekleştirdik. Saat 10.00 da Anıta çelenk sunumundan sonra 10.30’da başlayan toplantı 18.00 da sona erdi. Şubeler arası ve genel merkez yöneticileri ile gelecekle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu yararlı geçen toplantının ardından aşağıdaki basın bildirisi yayınlandı.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

6 NİSAN 2019/GİRESUN

Atatürkçü Düşünce Derneği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün İlke ve Devrimlerini, günümüzde de yaşatmak için kurulmuş bir düşün örgütüdür.

Günümüzde yaşadığımız koşullar Atatürkçü Düşünce Derneği’nin önemini daha da arttırmaktadır.

Çünkü;

Ülkemiz soğuk savaştan bu güne karşı devrim süreci ile karşı karşıyadır.

Emperyalizm ve işbirlikçileri, Atatürk İlke ve Devrimlerine yönelik saldırılarını her geçen gün arttırmaktadır.

Siyasal olarak, ekonomik olarak, askeri olarak eğitim ve kültür alanında ve diğer alanlarda bu saldırılar bilinçli şekilde sürdürülmektedir.

Fikirlerine saldırılmakta, devrimlerine saldırılmakta

‘En Büyük Eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırılmaktadır.

Özellikle 12 Eylül sonrası bu saldırılar arttırılmıştır.

17 yıldır ülkemizi yöneten iktidar döneminde Cumhuriyet’in kaleleri olan fabrikalar ‘Babalar gibi satılmıştır.’

Tarım ve hayvancılık yok edilmiştir,

İşsizlik ve yolsuzluk arttırılmıştır,

Eğitim sistemi laik, çağdaş ve bilimsel yönden uzaklaştırılmıştır.

BOP adı altında yeni Sevr politikalarına hizmet edilmektedir.

Tüm bunlar Atatürkçü Düşünce Derneğinin görev ve sorumluluğunu daha da arttırmaktadır. Derneğimiz bu sorumluluğun bilincindedir. O bilinçle görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktadır.

19 Mayıs 1919’un 100. Yılında, tarihsel sorumluluğunun yüklediği öz görev ile Atatürk İlke ve Devrimlerinin Aydınlığında gerekli çalışmaları yapacak, Aydınlık ve Çağdaş bir ülkeyi yaratma konusunda dik duruşunu birlik içinde tüm ülkeye gösterecektir.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ ORTA VE DOĞU KARADENİZ ŞUBELERİ

Top