“ORTA DOĞU’DA YENİ BİR PENCERE AÇIYORUZ”

“CHP’nin Orta Doğu’da geliştireceği dış politika bölgesel sorunları aşmada en anlamlı yol olacaktır ve yeni bir açılımdır.

Komşu ülkeleri ve coğrafyasını mezhepsel sınırlar temelinde tanıyan bu iktidarın dış politikasını 180 derece değiştireceğiz ve bütün yanlışları düzelteceğiz.

Hükümetin geçici ve kısır dış politikası yerine devletin, ulusal çıkarlarımızın, uzun vadeli planlarımızın temel alınacağı bir anlayış geliştireceğiz. Orta Doğu politikamız, mezhepsel ve etnik kimlik temelinde değil, ulus devlet temelli ve bölgesel ittifaklarda dengeyi gözeten bir dış politika egemen olacaktır. Savaşı ve gerginliği, kabadayılığı ve sahte öfke nöbetlerini değil, sakinliği, dengeyi, “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesini yeniden hedef alan bir dış politikayı getireceğiz. Dışişleri Bakanlığı’nın asırlık diplomasi birikimini yeniden temel alacağız. Dışişleri koridoru bir partinin dar çıkarlarına ve günübirlik hafızasına göre değil; devletimizin saygınlığına gölge düşürmeyecek bir partilerüstü anlayışla, aklı temel alarak yönetilecektir.

Bu açıdan; ülkemizin dış politikası 6 unsur üzerine oturtulacaktır:

1- Vatandaşımızın adalet, güvenlik, huzur ve refahını gözeten bir dış politika,
2- Uluslararası hukuka saygılı ve değerlere dayalı bir dış politika,
3- Tarihi birikim, coğrafi konum ve kültürel çeşitliliğin zenginliği ile donanmış çoğulculuğa dayalı bir dış politika,
4- Tüm dünya ile bütünleşen, bölgesel ve küresel iş birliğini güçlendiren, katılımcı bir dış politika.
5- Karşılılık ilkesine bağlı yürütülen dış politika.
6- Yurtta Sulh-Dünya’da Sulh ilkesine bağlı dış politika sürdüreceğiz.

Bunun için ülkemizin Balkanlar’da, Karadeniz’de, Kafkasya’da, Orta Doğu’da ve Doğu Akdeniz’de güvenilir ve öngörülebilir bir komşuluk politikası geliştirmesi esastır.

ORTA DOĞU’DA MEZHEPÇİ BOP MODELİNE HAYIR,
LAİK CUMHURİYET MODELİNE EVET

Bölge merkezli dış politika yaklaşımından yola çıkarak, kurucu üyelerinin İran, Irak, Suriye ve Türkiye olacağı “Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı”nı (OBİT) kuracağız. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce seçilir seçilmez bu ülkeleri ziyaret edecek, ortak akıl çerçevesinde yeni politikalar üretilecektir. Orta Doğu’da Arap Baharı sonrasında başarısızlığı kesinleşen yanlış politikaları terk ederek; maceracılıktan, kibirden, fırsatçılıktan, mezhepçilikten ve hamasetten uzak bir dış politika anlayışı benimseyeceğiz. Türkiye’yi laikliğe, kadın-erkek eşitliğine, sosyal haklara ve hukukun üstünlüğüne bağlı, Orta Doğu ülkeleri için model teşkil edecek, kalkınmış bir bölgesel güç haline getireceğiz. Bölge ülkelerinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı duyacağız. Bölgede köktenci, mezhepçi ve dogmatik siyasi hareketlere karşı, sosyal demokrat değerler ile harmanlanmış cumhuriyetçi, laik ve barışçı bir politikayı egemen kılacağız. Bölgede her türlü terör örgütüyle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Terörle mücadelede, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uyacağız.

SURİYE’DE ÇÖZÜMÜ HALK KENDİ İRADESİYLE SAĞLAMALI

Dost Suriye halkının esenliğini ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaya dönük bütün uluslararası barış girişimlerini ve BM Suriye Özel Temsilcisi’nin çalışmalarını destekleyeceğiz. Suriye’de istikrarın sağlanmasından ve devlet dışı aktörlerin silahsızlandırılmasından sonra Suriye halkının kendi iradesiyle karar verebileceği bir siyasi çözümü destekleyeceğiz.

Suriye’de barışçı çözüm sonrasında ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyeliler arasında dileyenlerin mağdur edilmeden, aşamalı olarak, güvenli bir biçimde ülkelerine geri dönüşünü sağlayacağız. Suriye’de teröre karşı kesin bir tavır alacağız. Terör örgütlerinin ülkemiz için yarattığı güvenlik tehditlerini ortadan kaldırarak topraklarımızda yuvalanan terör unsurlarını temizleyeceğiz. Geçici koruma altındaki Suriyelilere yapılan yardımların şeffaf ve denetlenebilir olmasına özen göstereceğiz. Yapılan yardımların Türk hukuk sistemi ve bağımsız kuruluşlarca denetlenmesini sağlayacağız. Başta çocuklar olmak üzere Suriyelilerin kayıtdışı ve kabul edilemez koşullarda çalıştırılmasının önüne geçeceğiz. Ordumuzun Suriye’deki misyonunu gerekli diplomatik adımlarla destekleyerek, en kısa zamanda başarıyla sona erdirilmesini sağlayacağız.

FİLİSTİN’E VİZEYİ KALDIRACAĞIZ, MAVİ MARMARA ANLAŞMASI’NI İPTAL EDECEĞİZ

İsrail-Filistin sorununa, iki devlet esasına dayalı bir çözüm bulmak için yapılan girişimlere destek olacağız. Dış politika yaklaşımımızda Filistin sorununun, İslami radikalizme ve antisemitizme savrulmadan ve insan haklarına saygılı bir biçimde ele alınmasını sağlayacağız. Filistinlilere vizeyi kaldıracağız. Mavi Marmara Anlaşması’nı iptal edeceğiz.

IRAK’TA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINI DESTEKLİYORUZ

Irak’ın toprak bütünlüğünün Irak Anayasası’nın çizdiği sınırlar içerisinde korunması için bölgede ve uluslararası alanda etkin girişimlerde bulunacağız. Irak’ı oluşturan tüm unsurlarla eşit ve iyi ilişkiler kuracağız. Türkmenlerin sorunlarının adil biçimde çözümlenmesine katkıda bulunacağız. Irak ile enerji işbirliğimizi, kaynaklarımızın çeşitlendirilmesini de içerecek şekilde en üst seviyeye çıkarmaya çalışacağız. Irak topraklarından Türkiye’ye herhangi bir tehdit gelmemesi için etkin girişimlerde bulunacağız.

İRAN’LA ENERJİ ANLAŞMASINI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Komşumuz İran’la uzun bir geleneğe dayanan, iyi ilişkilerimizi sürdürecek ve çok yönlü olarak geliştireceğiz. İran’ın nükleer programı ile ilgili olarak yapılan anlaşmanın sürdürülmesi için gösterilen çabaları destekleyeceğiz. İran’la yapılan enerji anlaşmalarını yurttaşlarımızın çıkarlarını gözetecek şekilde yeniden ele alacağız.”

Kazım ARSLAN – ADD Eski Başkan Yardımcısı ve Denizli Millet Vekili

Top