Okullar ve Camiler

Köyde Öğretmenin bir haftada yaktığı mumu Papaz bir günde söndürür.

François M.A. Voltaire

Değerli arkadaşlar, Bugün sizlerle 2016 yılındaki ilk iletimi paylaşıyorum. Uzun süre rahatsızlandım; sadece ‘face-book’ ta küçük iletileri takip edebildim. Arayıp soran, “geçmiş olsun” dileklerini ileten dostlara teşekkür ediyorum. Bugün aklıma Cami-Okul karşılaştırması geldi ve sizlerle bu konuda bazı bilgileri paylaşayım istedim.

Okullar

Türkiye’de 60 bin kadar okul var ve bu okullarda yaklaşık 18 milyon öğrencimiz okuyor. (öğretmen sayısı 920 bin kadar) Okul bitiren öğrencilerimizin ancak %60 kadarı Üniversite tahsiline başlayabiliyor. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı da 4 milyon civarında.

Camiler

Türkiye’de 86 bin (resmi) Cami bulunuyor. Osmanlı dönemindeki Cami sayısını net bilmiyoruz; sadece kaba tahminler var. Osmanlıda modern anlamda ilk kapsamlı istatistikler büyük reformcu Padişah 2.Mahmud zamanında başlatılmıştı… O zaman yapılan nüfus sayımında (1831) Osmanlı Devleti tebaası olarak, büyük kısmı Anadolu’da küçük bir kısmı da Balkanlarda olmak üzere 8 milyon kadar Müslüman nüfus bulunduğu tespit edilmişti… O zaman ki Cami sayısı da kabaca 5 bin tahmin ediliyor… Gerçekten de bugün Türkiye’de Cumhuriyet öncesi tarihi cami sayısı ancak 4 bin kadardır.

Yani bundan 185 yıl önce, Osmanlı döneminde yaklaşık 1600 kişiye 1 cami düşüyordu. Şimdi ise Türkiye’de ortalama 920 kişiye 1 cami düşüyor… Demek ki, Cami/Cemaat Orantısı % 74 iyileşmiş. Acaba diyorum, Osmanlı dönemine kıyasla, %74 daha mı fazla Müslümanlaştık? Hal ve gidişe bakılırsa Evet ! Osmanlı dönemine kıyasla galiba daha sıkı Müslüman olduk(!) ; çünkü Atalarımızın bilmediği şekilde tesettüre bürünen kadınlarımız, Sürekli Mekke’de yaşayan (kutsal topraklarda ölümü bekleyen) on binlerce Yurttaşımız, Ezan sesini kilometrelerce öteye duyuran Hoparlörlerimiz, Yüz binlerce Umre ziyaretçimiz, TV lerde 7 gün 24 saat yayın yapan ve mütedeyyin Halkımızı öte Dünyaya hazırlayan yayınlarımız var. Bütün bunlar atalarımızın ağzı açık seyredeceği yeniliklerimiz arasındadır…

Hele hele Dünyanın en büyük Din Örgütü olan Diyanet İşleri Başkanlığımız… 125 bin personeli ve 86 bin Camisiyle sadece Öte Dünya işleri ile değil, ağırlıklı olarak bu Dünya’daki yaşamımızın her ayrıntısı ile de yakından ilgilenen, ‘fetwa’lar veren bir Örgüt; Laik bir Devlette asla olmaması gereken bir Heyula !  artık 5 yaşındaki bebeler camilere toplu namazlara götürülüyor, ilkokulda Arapça dersleri veriliyor. Hayırlara vesile olur inşallah!

Değerli arkadaşlar, Türkiye’de nüfusun yaklaşık %80 i Sünni/Şafi Müslüman… Buna göre sadece 15 yaş üzeri yetişkin erkek nüfusu göz önüne alırsak, her 275 kişi için 1 Cami hizmet ediyor demektir. (Yılda ortalama 3 yeni Cami hizmete alınıyor) Eğer Camiye giden Müminler adam başına, fazla değil, günde 1 TL bağış yapmış olsalar, Diyanetin yıllık geliri şimdiki bütçesinin çok üzerinde, 6-7 milyar TL olurdu. Ne yazık ki, böyle bir uygulama yok. Sevgilerimle. æ

Türkiye’de Nüfusuna oranla Cami sayısı en çok olan İller sıralaması:

1 – Kastamonu

2 – Sinop

3 – Bolu

4 – Bartın

5 – Karabük

……..

……..

……..

73 – Kocaeli

74 – Hatay

75 – Adana

76 – Bursa

77 – Ankara

78 – Tekirdağ

79 – Gaziantep

80 – İzmir

81 – İstanbul

D. Ali ERCAN

Top