Nusret KEBAPÇI: BİR YEMİN ETSEM DE DÖNEMEM…

Başlığa bakınca bunun eski bir şarkıdan esinlenilen bir yazı olduğunu

düşünebilirsiniz ama…

 

Öyle değil.

 

Şöyle bir hafızaları tazeleyelim

 

Yıl 1999…

 

Zamanın Fazilet Partisi’nden İstanbul milletvekili adayı olan bugünlerde

Kuala Lumpur Büyükelçisi olan Merve KAVAKÇI, 18 Nisan 1999 tarihinde

yapılan seçimde milletvekili seçiliyor…

 

Seçimin ardından 2 Mayıs 1999 tarihinde de başörtüsüyle yemin etmeye

kalkınca Meclis’te olaylar çıkıyor ve ilgili kişi meclisten çıkarılıyor…

 

Tabi o tarihte olayın sadece başörtüsü yönü ön plana çıkarıldığından…

 

Asıl yön…

 

Yani ilgili milletvekilinin ABD vatandaşı olması konusu hep görmezden

geliniyor.

 

Önemli mi?

 

Bence asıl önemli olan oydu ama dedim ya olayın bu yönü hep karambola

getirildi…

 

Şimdi burada ABD vatandaşlığı konu olunca ister istemez vatandaşlık yemini

akla geliyor ama bu olayı sakın ola…

 

Bizim vekillerimizin…

 

Devlet yöneticilerimizin…

 

Neredeyse on yıllardır mecliste demokratik, laik Cumhuriyeti

koruyacaklarına dair yemin ettikleri halde…

 

Yeminlerinin tam tersini yapmalarıyla falan karıştırmayın…

 

Hatta birilerinin sözde *“Ne Mutlu Kürt’üm diyene…”* diyemediği

gerekçesiyle Öğrenci Andı’nın bile kaldırılmasını bir kenarda tutun ama

şunu bilin ki

 

Vatandaşlık almak için edilen ABD vatandaşlık yemin olayı bu kadar basit

değil.

 

Çünkü geçmişi 1795’e kadar uzanıyor…

 

O tarihten önce ABD vatandaşı olmak isteyenler için hazırlanan bu metin,

1795 tarihinde ABD Kongresi’nce Amerikan yurttaşı olmak isteyenler için

zorunlu hale getiriliyor…

 

Sonrasında da…

 

Federal bürokratlarca 2003 yılında metnin hafifletilmesi yönünde

kampanyalar yapılsa da yemin metni 200 küsur yıldır hiç değişmiyor…

 

Zaten *Samuel P.HUNTINGTON*’un yazdığı *“Biz Kimiz?”* adlı kitapta da

ABD *“Çifte

kimlikliler ve çifte vatandaşlık”* başlığı altında yer alan yemin metni

aynen şöyle:

 

*“ABD Anayasası’nı destekleyeceğime; başvuran olarak önce daha önce bağlı

ya da yurttaş olduğum herhangi bir yabancı kral, hükümdar, devlet ya da

hükümranlığa yönelik tüm bağlardan ve bağlılıktan bütünüyle ve kesin olarak

feragat edip vazgeçeceğime; Anayasa’yı ve ABD yasalarını yerli ve yabancı

tüm düşmanlara karsı destekleyeceğime ve savunacağıma; yine Anayasa ‘ya ve

yasalara gerçek anlamda inanç ve bağlılık duyacağıma ve yasaların

gerektirdiği durumlarda ABD için askerlik yapacağıma, yasaların

gerektirdiği durumlarda ABD silahlı kuvvetlerinde geri hizmetlerde

çalışacağıma ve yasaların gerektirdiği durumlarda sivil yönetime bağlı

olarak ulusal öneme sahip görevleri yerine getireceğime bütün kalbimle Ant

içerim.” *

 

Metinden de anlaşılacağı üzere…

 

Bu yemini eden kişi ABD dışında başka bir otoriteye bağlı kalmayacağını

baştan kabul etmektedir…

 

Sonrasında da zaten iki seçeneği bulunmaktadır…

 

Ya ABD askeri olmak…

 

Ya da onların ulusal güvenlikle ilgili birimlerinde görev alan bir ABD

görevlisi…

 

O halde soralım…

 

Kuala Lumpur’da hangi ülke temsil edilecek?

 

 

 

*31–07–2017*

 

*Nusret KEBAPÇI*

 

Top