1- ATM’LERDEN BAĞIŞ

Herhangi bir bankacılık işlemi için ATM’ye gittiğinizde kartınızı soktuktan sonra ekranda görünecek “ADD” yazı ve logosu üzerinden menüyü takip ederek uygun gördüğünüz tutarda bağış yapabilirsiniz.

Bu işlem şimdilik sadece Yapı ve Kredi Bankası ATM’lerinden yapılabilmektedir.

2-BANKA HAVALESİ/EFT İLE BAĞIŞ

Hesabınızın olduğu bankaya para transferi yaparsanız havale, başka bir bankaya para transferi yaparsanız EFT olarak adlandırılmaktadır.

Havale veya  EFT ile yapacağınız bağışlarınızı 1 defalık veya aylık düzenli ödeme olarak ADD Genel Merkezine ait aşağıdaki hesaplara yapabilirsiniz.

Genel  Bağış Hesabı:

Hesap Sahibi  : Atatürkçü Düşünce Derneği

Banka Şubesi : T. İş Bankası Maltepe Şubesi

Hesap No       : 4212-2000002

IBAN No         : TR21 0006 4000 0014 2122 0000 02

3- MAKBUZ KARŞILIĞI BAĞIŞ

Bağışlar, ADD Şubelerine   makbuz karşılığında elden yatırılabilir. Şubelere makbuz karşılığında  yapılan  bağışlardan,

a)Genel nitelikte olanlar ile burs bağışları Şubeye aittir.

 1. b) Yurt ve şube binaları için yapılan bağışların ise tamamı  Şubeler tarafından  bu konuda Genel Merkez tarafından açılmış hesaplara gönderilir.

4-GAYRIMENKUL BAĞIŞI

ADD’nin  gelir kaynaklarından birisi de  bağışlanan gayrimenkullerden elde edilen gelirlerdir. Herhangi bir hukuksal sorunu (imar sorunu dâhil) olmayan, tapusu tamamen ve eksiksiz olarak bağışçıya veya bağışçılara ait gayrimenkuller, bağış olarak kabul edilmektedir.

Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifalı ya da vasiyetname tanzim etmek sureti ile yapılmaktadır.

 1. Şartsız bağış:

Bağışlanan gayrimenkulün tam mülkiyet hakkının ADD’ne  intikal ettiği bu bağış şeklinde bağışçı, ADD yetkilileri ile birlikte ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek taşınmazın tapusunu ADD üzerine intikal ettirir.

 1. İntifalı Bağış:

Bağışlanan gayrimenkulün intifa hakkının bağışçıda kaldığı bu bağış şeklinde, bağışçı, ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek gayrimenkulün çıplak mülkiyetini ADD’ne devreder. Gayrimenkulün intifa hakkı bağışçıya ait olduğu için, bağışçı vefatına kadar gayrimenkulde oturabilir veya onu kiraya verebilir, ancak gayrimenkulü satarak veya devrederek tasarrufta bulunamaz ve gayrimenkul üzerinde yapının esasına yönelik değişiklik yapamaz. Bağışçının vefatı halinde, ADD yetkilileri tarafından gayrimenkul üzerindeki intifa şerhi kaldırılır ve gayrimenkulün tüm tasarruf ve kullanma hakkı ADD’ne  ait olur.

 1. Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılan bu bağış şeklinde, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının ADD’ne  hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirtir. Vasiyetname tanzim edilirken “Akli Melekeleri Yerindedir” raporu ve iki tanık gerekmektedir. Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında ADD’ye  bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini ADD’ye gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler ADD  arşivinde saklanır. Bağışçının vefatından sonra  taşınmazın tapusu ADD adına intikal ettirilir.

 

 1. Gayrimenkul Bağışında Dikkat Edilecek Hususlar:
 • Gayrimenkulün tapusu bulunmalıdır. Hisseli tapularda hissedar kendi hissesini bağışlayabilir.
 • Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu bulunmamalıdır.
 • Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.

5-KİTAP VE SANAT ESERLERİ TELİF HAKKI BAĞIŞI

Kitap, film, müzik, resim, heykel gibi eserlerin telif hakları sanatçılar veya mirasçıları veya hak sahipleri tarafından ADD’ne bağışlanabilir.

 

BAĞIŞLAR  KARŞILIĞINDA SUNULAN TEŞEKKÜR BELGE VE OBJELERİ

 1. a)      5.000,-TL’na kadar yapılan aynı veya nakdi bağışlara  ………… Teşekkür Mektubu
 2. b)      25.000,-TL’na kadar yapılan ayni ve ya nakdi bağışlara……….  Şilt
 3. c)       50.000,-TL’na kadar yapılan ayni veya nakdi bağışlara ………   Bronz Plaket
 4. d)      100.000,-TL’na kadar yapılan ayni veya nakdi bağışlara……..  Gümüş Plaket
 5. e)      100.000,-TL’nın üzerindeki ayni veya nakdi bağışlara………..   Altın Plaket

 

1’den fazla bağış yapanların bağışları toplamının ulaştığı bağış grubuna  ait objeler takdim edilir.

 

BAĞIŞLARLA İLGİLİ OLARAK MERAK EDİLENLER

Bağışların Veraset ve İntikal Vergisinden  Muafiyeti

Kamuya yararlı bir dernek olan ADD, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nu 3/a maddesi uyarınca yapılan ivazsız intikaller (bağışlar) veraset ve intikal vergisine tabi değildir.

Bağışların Gelir Vergisi  ile Kurumlar  Vergisinden  Muafiyeti

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinde bağış ve yardımlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler  ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan nakdi bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi beyannamesine ayrıca gösterilmek kaydıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

Kamuya yararlı bir dernek olan ADD’ye yapılan bağışlar bu hükümden yararlanmaktadır.

 

Kurban  Bayramında Bağış Kabul Ediyor musunuz?

ADD, Kurban  Bayramlarında  “hayır” için  yapılan   bağışları  öncelikle  maddi sıkıntı içinde okumaya çalışan öğrencilere burs  vermek amacıyla kullanmaktadır.

 

Top