MÜZED ULUSLARARASI 2. İPEK YOLU MÜZİK KONFERANSI

Değerli Dostlarımız,

İlki, 17- 19 Nisan 2014 tarihleri arasında “İpek Yolunda Müzik Kültürü ve Eğitimi” temasıyla İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilen; ulusal ve uluslararası düzeyde yankı yaratan MÜZED İpek Yolu Müzik Konferansının ikincisi 6 – 8 Mayıs 2016 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde yapılacaktır. Bilimsel ve sanatsal içeriğiyle çok önemli bir uluslararası etkinlik olacağını düşündüğümüzMÜZED 2. İpek Yolu Müzik Konferansı, aynı zamanda 2018 Temmuzunda İstanbul’da MÜZED’in ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek olan 33. ISME Dünya Müzik Eğitimi Konferansı öncesi ülkemizin ve dünyanın müzik eğitimcilerini, sanatçılarını, müzikbilimcilerini buluşturan önemli bir işlevi de yerine getirecektir.

Konferans Başkanı MÜZED Uluslararası İlişkiler Sekreteri Prof. Dr. Uğur ALPAGUT’un çağrı yazısı aşağıda bilginize sunulmuştur.

Meslekî gelişim ve uluslararası konferans deneyimi bakımından “MÜZED 2. İpek Yolu Müzik Konferansı”nı değerli kurum yöneticilerimizin, akademisyenlerimizin, müzik bilimcilerimizin, eğitimcilerimizin, araştırmacılarımızın dikkatine sunuyoruz. Saygılarımızla.

Refik SAYDAM

MÜZED Genel Başkanı

DAVET

  1. Yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız bu dönemde, İpek Yolu’nun geçmişten gelen çok yönlü ve etmenli kültürel özelliklerinin doğu-batı ekseninde harmanlanmasıyla, İpek Yolu diğer alanlarda olduğu gibi müzik alanında da köklerinden adeta yeniden doğmaktadır.

Türk dili konuşulan ülkelerden Çin’e değin uzanan zengin Türk Kültürü, İpek Yolu’nun bu dönemde daha da hareketlenen başlıca kavşak noktalarını ve kesişim alanlarını oluşturmaktadır.

Türkiye, doğu ve batı arasındaki köklü kültürel birikimini, cumhuriyetle ivme kazanan çağdaş kültür hareketleriyle besleyerek, 21. Yüzyılda İpek Yolu’nda ve dünyada, bir merkez, bir köprü olmak yönündeki eş anlı ve öncü misyonunu giderek artan bir önemle ortaya koymaktadır.

2014 Nisan ayında İstanbul’da ilkini gerçekleştirdiğimiz MÜZED (Müzik Eğitimcileri Derneği) İPEK YOLU KONFERANSI verimli ve etkili bir biçimde sonuçlandırılmıştı. Bu konferansın, 2014 Temmuz ayında Brezilya’da yapılan 31. Porto Alegre ISME Dünya Konferansı’nda, Türkiye’nin 12 ülke arasından, 33. ISME Dünya Konferansını 2018’de İstanbul’da gerçekleştirmesi kararının ISME tarafından (International Society for Music Education / Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği) alınmasında büyük payı olmuştur.

MÜZED, ISME 2018 İstanbul Dünya Konferansının Türkiye’ye alınması için başvuruda bulunan kurum ve ISME’nin ülkemizdeki ulusal temsilcisi olarak bu önemli konferansın başarıyla gerçekleştirilmesinden sorumludur.

2015 Nisan ayında ise, TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) öncülüğünde, Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin (TÜRKMEB) kurulması amacıyla, Ankara ve Bolu’da gerçekleştirilen toplantı ve törenlere Türk Dünyasından rektörler, ilgili akademisyenler ve eğitimciler katılmıştır. CSO’nun (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yaklaşık 2000 kişiye verdiği konserle taçlandırdığı, Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birliği’nin (TÜRKMEB) kuruluşu görkemli bir biçimde kutlanmıştır. Böylece uluslararası müzik eğitimi / kültürü çevrelerinde ilgi ve heyecan uyandıran bu çalışmalar dikkat çekici bir seviyeye taşınmıştır.

Gelinen bu yeni aşamada, 06-08 Mayıs 2016 tarihlerinde; Türksoy, Bolu Belediyesi, Bolu Bağışçılar Vakfı, Mudurnulular Derneği ve ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) ortaklığında, MÜZED 2. İPEK YOLU MÜZİK KONFERANSI’nın gerçekleştirilecek olmasından ve bu önemli buluşmaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin ev sahipliği yapmasından büyük bir mutluluk duymaktayız.

Her yıl farklı bir şehrimizde, Asya / Avrupa kıtalarında ve giderek Türk dili konuşulan ülkelerden Çin’e değin gerçekleşmesini planladığımız bu önemli zirvenin; müzik eğitimi yoluyla bireysel, toplumsal gelişmelere, insanlığa dair saygı, sevgi, hoşgörü beslenmesine ve dünya barışına katkı sağlayarak eşsiz değerler üretmesine inancımız sonsuzdur.

Prof. Dr. Uğur ALPAGUT
Konferans Başkanı

Genel Konu Başlıkları

  1. TOPLULUK MÜZİK ETKİNLİĞİ
  2. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ MÜZİK EĞİTİMİ
  3. PROFESYONEL MÜZİSYEN EĞİTİMİ
  4. MÜZİK POLİTİKALARI: KÜLTÜREL, EĞİTİMSEL ve KİTLESEL MEDYA
  5. MÜZİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA
  6. OKULDA MÜZİK ve ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
  7. ÖZEL EĞİTİMDE MÜZİK EĞİTİMİ

ÖNEMLİ TARİHLER

Erken Kayıtların Bitişi: 8 Mart 2016
Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi: 15 Şubat 2016
Bildirilerin Kabul Bildirim Tarihi: 1 Mart 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Tam Yayın Olarak Gönderim Tarihi: 1 Nisan 2016

Top