Müslüman Nüfus Avrupa İçin Gerçekten Bir Tehlike mi?

Değerli arkadaşlar, İslamcı fanatiklerin Paris saldırısından sonra Avrupa’da zaten var olan İslam korkusu-karşıtlığı (islamofobia) daha da artmaya ve yeni boyutlar kazanmaya başladı. Başta Fransa ve Hollanda olmak üzere bazı Ülkeler yabancıları ilgilendiren yasalarını gözden geçirmeye başladılar. Avrupa Ülkelerindeki radikal Milliyetçi Partiler Avrupa kentlerinde gittikçe artan Müslüman nüfusun 2050 lerde Yerli nüfusa baskın olacağını ve Roma İmparatorluğunun çöküşü gibi, Avrupa Medeniyetinin de İslam eliyle silineceği korkusunu yayıyorlar. Bu nedenle merak ettim, Nüfus rakamlarına baktım.

Avrupa’nın Nüfusu, Doğu Avrupa Ülkeleri (Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) hariç yaklaşık 560 milyondur; bunun 60 Milyonu ise, eskiden Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kalan 10 Balkan Ülkesinin(Romanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosovo, Karadağ, Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan) nüfusudur. Büyük çoğunluğu zaten bu Ülkelerin Yurttaşları olarak yaşayan ve kökenleri 500-600 yıl geriye, Osmanlı dönemine kadar giden Balkan Müslümanlarının toplam nüfusu yaklaşık 9 milyon dur; Yani “Balkan Ülkeleri nüfusunun ortalama % 15’i Müslümandır” diyebiliriz.

Balkan Ülkeleri dışında kalan 25 Hristiyan Avrupa Ülkesinin toplam Nüfusu  ~500 milyondur ve bu Ülkelerde yaşayan Müslüman sayısı ~18 milyondur. Özellikle 2. Dünya savaşını takip eden, 1950 sonrası yıllarda, yeni bir ekonomik patlama yaşayan Avrupa Kapitalizminin “ucuz emek” gereksinimi olarak geri kalmış Ülkelerden getirilen ve çoğunluğu Müslüman olan “işçi” lerle başlayan göç hareketi sonunda Bu günMüslümanların Hristiyan Avrupa Nüfusundaki Oranı ortalama % 3,6 düzeyine erişmiştir…  Bir populasyonda  %3,6 yabancı kesim aslında korkulacak derecede büyük bir nüfus kesimi sayılmamalı, diye düşünebiliriz; ancak nüfus hesapları yapan demograflar Avrupa kültürü ile temelde uyuşmayan, üstelik Avrupa’yı dönüştürmek, kendilerine benzetmek isteyen Müslümanların hızlı nüfus artışlarını ve buna karşın Avrupalı nüfusun sabit kalışı, hatta birçok Ülkede gerileyişini  “Avrupa Kültürü” için büyük bir risk olarak görüyorlar.

Gerçekten de, yabancıların kadın başına ortalama 3 çocuk sahibi olmaları buna karşın Avrupalı kadınların 1-2 çocuk arasında kalmaları Avrupa’da yaşayan Müslümanların (yeni göçler yasaklansa bile) nüfus oranını 2050 de 2-3 katına yani ortalama ~%10 düzeyine çıkaracak gibi görünüyor. Özellikle de Müslüman nüfusun şimdiden %15-%25 aralığında olduğu  20 kadar büyük Kentteki demografik  durum “çok endişe verici” olarak görülüyor…

Örneğin Marsilya’da Müslüman nüfus şimdi %20’nin üzerinde.  Burada Fransız nüfus yerinde sayar (ki öyle) ve Müslüman nüfus yıllık ‰15  hızla çoğalışına devam ederse, 2050 de Marsilya Nüfusunun üçte biri Müslüman olacak demektir. Aynı durum, Amsterdam, Rotterdam, Malmö, Brüksel, Leicester… gibi büyük sanayi Kentleri için de geçerli.

Pesimist projeksiyonlar bu Yüz yılın sonunda tüm Avrupa nüfusunun üçte birinin, (hatta yarısının) Müslüman olacağını öngörüyorlar.

Ali ERCAN

 

Top