MUĞLA İLİ ADD ŞUBELERİ EŞGÜDÜM TOPLANTISI BİLDİRGESİ

ADD Marmaris Şubesi’nin ev sahipliğinde, Muğla ili ADD Şubelerinin katılımıyla 21 Mayıs 2017 tarihinde eşgüdüm toplantısı yapılmıştır. Toplantıya, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Sorumlusu Lütfü KIRAYOĞLU, ADD Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi Güngör BERK, Muğla, Milas, Yatağan, Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Ula ve Göcek şubeleri başkan, yönetici ve üyeleri katılmışlardır.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, 16 Nisan 2017 Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu ile ilgili çalışmalar sırasında Marmaris Şubemizin verdiği yoğun destek nedeniyle CHP Marmaris İlçe Başkanı Sayın Acar ÜNLÜ teşekkürlerini bildirmek amacıyla toplantımıza katılmış ve bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmanın ardından, gündemin maddeleri görüşülmeye başlanmıştır. Toplantı sonuç bildirgesi aşağıdadır.

İlk sözü alan Sayın Güngör Berk, Bilim ve Danışma Kurulunun çalışmaları ile Kurulun  ileriye dönük etkinlikleri  konusunda bilgi sunmuştur.

16 Nisan referandumu resmî sonuçlarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığı, en az 2,5 milyon oyun şaibeli olduğu; CIA eski Türkiye şefi Paul Bernard Henze tarafından 2006 yılında Beyaz Saray’a verilen rapordan da çok açık olarak anlaşıldığı gibi, Başkanlık Sisteminin ABD patentli bir Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) olduğu vurgulanmıştır. Bu nedenle yasal sürecin aksatılmadan sürdürülmesi, iç hukuk yollarının tüketilmesi durumunda, mutlaka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (kararları bağlayıcı olmasa bile) gidilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalarda, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla çok sıkı bir işbirliğine gidilerek, bugüne kadar oluşan birlik beraberlik ve dayanışma ruhunun sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı kuvvetle vurgulanmıştır.

Eşgüdüm Şube ve Kurulları ile Bölge Sorumlularının Çalışma Esasları Hakkında Yönerge gereğince yapılan seçimde, Muğla, Fethiye ve Milas Şubelerimiz, İl Eşgüdüm Şubeleri olarak seçilmişlerdir.

ADD Gençlik Kurul ve Kolları Yönergesi üzerinde görüşülmüş ve Şubelerden konuyla ilgili önerilerinin bildirilmesi istenmiştir.

Toplantıya katılan şube temsilcileri, şubeleriyle ilgili sorunlarını dile getirmişler ve yaptıkları çalışmaları anlatmışlardır.

ADD Muğla İli Şubeleri olarak, tam bağımsızlığımızı, ulusal birliğimizi, Cumhuriyetimizi ve ilkelerini, beyinleri esir alınmış kişiler ile birtakım dış odakların saldırılarına karşı daima koruyacağımızı; dünyada hiçbir gücün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Türk Ulusunun yüreğinden söküp atmasına asla izin vermeyeceğimizi açıklıyoruz.

Top