Mobil Aidat Genelgesi

Değerli Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Yöneticilerimiz ve Üyelerimiz

1-      Ülkemizin içine sokulduğu bu karanlık süreçte, Mustafa Kemal’in önderliğinde ulusumuzca inşa edilen 1923 Türk Devriminin aydınlık ilkelerini çiğnemeye yeltenenlere “dur” demek ve tekrar 1923’ün devrimci ilkelerini çağdaş yorum ve eylemlerle hayata geçirmek için başta Atatürkçü Düşünce Derneği olmak üzere ilerici DTK ve STK’lara büyük görev düşmektedir.

Sizler, Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticisi ve üyesi olarak bu uygarlık savaşında tarafınızı belli ettiniz, gücümüze güç kattınız.

2-   Şimdi, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak yeniden atılımcı bir çalışma dönemine girmek için toparlanma ve yapılanma çalışmalarına başlıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin bu yoldaki başarısını ve gücünü üyelerimizin nitelikleri ve katılımcı gayretleri belirleyecektir.  Bu amaçla yapılacak ilk çalışmalar şunlardır:

a)      Çok uzun süre önce üye olmuş arkadaşlarımızla ilgili olarak değişen ancak yenilenmeyen bazı bilgiler nedeniyle iletişim kopuklukları yaşanmaktadır. Bu nedenle, asıl gücümüz olan üyelerimiz ile ilgili bilgilerin yenilenmesi önem arz etmektedir. 

Tüm üyelerimizin Genel Merkez tarafından gönderilen “Üye Bilgi Formu” bilgilerini en kısa zamanda tamamlayarak Genel Merkeze gönderilmesi gerekmektedir. Bu konuda yöneticilerimizden özen ve gayret göstermelerini bekliyoruz.

Bu bilgiler, Genel Merkezce en kısa sürede işlenerek üyelerimizin bir envanterinin çıkarılması sağlanacaktır.

Bu çalışmaların tamamlanması ile hem üye tam sayımız ve hem de üyelerimizin yaş, cins ve meslek olarak nitelikleri Genel Merkez ve Şube çalışmalarında daha gerçekçi etkinliklerin programlanması mümkün olacaktır.

b)      Üye bilgileri kadar önemli olan bir husus ta mali konulardır. Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın Atatürkçü Düşünce Derneği’nden bekledikleri çalışma ve etkinliklerin tek finansman kaynağı Atatürkçü Düşünceye gönül vermiş üyelerimiz ve vatandaşlarımızdır.

Bu konuda hem tutar ve hem de ödeme yöntemi olarak üyelerimizi sıkıntıya sokmayacak uygulamalara öncelik vermek amacıyla,  üye aidatı olarak Genel Kurulca tespit edilen aylık 2,-TL’nın kolay, hızlı ve masrafsız bir ödeme sistemi olan “mobilaidat”  üzerinden ödenmesi hem üyelerimiz ve hem de örgütümüz bakımından en uygun yöntem olarak benimsenmiştir. 

Üyelerin aidat yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği de sistemden alınacak raporlar üzerinden rahatlıkla izlenebilecektir.

Yine bu sistemle önceki yıllara ait aidatlarını ödemek isteyenler aylık daha yüksek bir ödeme tutarı seçmek sureti ile ödeyebileceklerdir.

Uygulama Atatürkçü Düşünce Derneği web sayfasında da açıklandığı üzere şu şekilde olacaktır:

 

                    i.          Üyenin Kendi Cep Telefonundan Mobil Aidat Ödemesini Başlatması:

Üyelerimiz sadece aidat ödemek isterlerse, aylık aidat tutarı olan 2-TL’nı “ADD2” yazıp 8071’e gönderebilirler. Mesaj  gönderildikten sonra gelen SMS’e  EVET yanıtı verilmesi gerekmektedir.

Üyelerimiz 2,-TL aidatın yanında ve birlikte toplam (5), (10), (20), (30) veya (50) TL ödemek istediklerinde  (ADD5), (ADD10), (ADD20), (ADD30) veya (ADD50( yazarak 8071’e mesaj gönderebilirler. Mesaj  gönderildikten sonra gelen SMS’e  EVET yanıtı verilmesi gerekmektedir.

Daha önce cep telefonlarınıza aidat ödemesi için ileti gelmişse bu iletiye sadece “EVET” yazıp cevaplandırmanız gerekli ve yeterlidir.

Mobil aidat ödemesi hem faturalı ve hem de kontörlü telefonlardan yapılabilmektedir.

                  ii.           Şube ve Genel Merkez payları:   Yatırılan 2,- TL’lik aidat üzerinden sistem tarafından hizmet bedeli olarak alınan %10 Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi payından karşılanacaktır.

                iii.          İPTAL: Ödemeyi iptal etmek için “ADD İPTAL” yazıp 8071’e gönderilmesi yeterlidir.

                iv.          TUTAR DEĞİŞTİRME: Ödenen tutarın değiştirilmesi istenirse önce (c) bendindeki iptal işlemi yapılıp ödenmek istenen yeni tutar için (a) şıkkındaki işlemler yapılmalıdır.

                  v.          ÖNEMLİ: Cep telefonu ile yapılan ödemeler sistemde kaydedilen üye bilgileri ile otomatik olarak eşleştirildiği için, kimlik bilgileri eksik olan üyelerin gönderdiği ödemeler bu eşleşme yapılamayacağından sistemde 3. şahıslarca yapılan bağışlar gibi işlem görecektir.”

 

3-      Yeni kaydedilecek üyelerin Bilgi Formlarının alınarak ödemelerini mobilaidat üzerinden hemen başlamasını sağlamak hususunda Şube yöneticilerimizin azami titizliği göstermeleri sistemin oturması bakımından önemlidir.

Günümüzde 2,-TL gibi bir tutarın Atatürkçü Düşünce Derneği’nin büyük hedeflerinin gerçekleştirilmesinde yetersiz kalacağı açıktır. Arzumuz ve hedefimiz olan çağdaş bir Türkiye için Şubelerinizin daha etkin çalışmalarına yine cep telefonunuzdan ADD5, ADD10, ADD20, ADD30 veya ADD50 yazarak destek ve katkıda bulunabilirsiniz. Aidat tutarı üzerindeki katkıların tamamı Şube tarafından gelir olarak kaydedilecektir.

Cep telefonundan aidat ödemek istemeyen üyelerimiz, yine Atatürkçü Düşünce Derneği web sayfasında uygulama esasları açıklanan şu yöntemlerle de aidat ve bağışlarını yatırabilirler:

– Kredi kartı ile ödeme

-Banka havalesi/EFT ile ödeme

-Makbuz karşılığı ödeme

4-  Çeşitli nedenlerle Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olmayan ancak Atatürkçü Düşünce Derneği çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşlarımız da şu yöntemlerle bağış yapabileceklerdir:

– SMS ile bağış

– ATM’lerden bağış

– Kredi kartı ile bağış

– Banka havalesi/EFT ile bağış

– Makbuz karşılığı bağış

– Gayrimenkul bağışı

– Kitap ve sanat eserleri telif hakkı bağışı

 

Uygulama esasları Atatürkçü Düşünce Derneği web sayfasında açıklanan bu bağışlar hakkında duyarlı vatandaşlarımızı bilgilendirmeniz Atatürkçü Düşünce Derneği tanınırlılığı ve çalışmalarımız bakımından önemlidir.

5- Gerek üye bilgilerinin tam, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi ve gerekse aidat ve bağış ödemelerinin titizlikle izlenmesi hususunda Atatürkçü Düşünce Derneği amaçlarına gönül vermiş yönetici ve üyelerimizin görev ve sorumluluklarını yerine getireceklerine güvenimiz tamdır.

Uygulama ile ilgili olarak soru ve görüşlerinizi tercihan yazılı olarak bildirmeniz söz konusu 2 alanda eksiklerimizin kısa zamanda tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

 

Aydınlık Türkiye için demokratik mücadelemiz dayanışma ve güç birliği ile yükselecektir. Daha örgütlü ve etkin bir Atatürkçü Düşünce Derneği yolundaki çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla.

 

 

İbrahim Tolga AKGÜN

Genel Başkan Yardımcısı

Top