MİLLİ İRADEDEN KORKMAYIN!

Bugüne kadar, her yapılanı millî iradenin gereği diyerek savunanlar, istemedikleri bir durumla karşılaşınca iradei milliyeyi yok sayıyorlar. İsmet İnönü, iktidarı devrederken “Sükunetle ve sulh yoluyla iktidarı devir ediyorum, bundan daha büyük mutluluk var mı?” demişti. BEYLER, EFENDİLER Millî İradeden korkmayın, gereğini yapın. İsmet İnönü den de özür dileyin..

Top