“Millî Egemenlik Öyle Bir Işıktır ki, Karşısında Zincirler Erir, Taç ve Tahtlar Yanar, Yok Olur.”

 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

 

Ulusal Egemenliğimizin simgesi Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98. yılını kutluyoruz. Buna bağlı olarak yeryüzünde çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı da coşkuyla kutluyoruz. Bu bayramı başka kutlamalarla karartma çabalarına rağmen…

 

23 Nisan Çocuk Bayramının önüne Ulusal Egemenlik kavramının eklenmiş olması son derece anlamlıdır. Türk ulusu 98 yıl önce ilk kez bir padişahın egemenliği yerine “Ulusun Egemenliği” kavramını getirmiştir. “Ulus Egemenliği” yerine tek adam egemenliği isteyenler bu nedenle bu bayramdan hiçbir zaman hoşlanmamışlardır. Hoşlanmama, giderek tavır almaya dönüşmüş, diğer ulusal bayramlara da genişlemiştir. Yurdumuzun kurtarıcısı ve Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anısı önünde saygı duruşunda bulunmayı “sap gibi dikilmek” olarak niteleye bilmişler, her ulusal bayramda bir mazeret üretmişlerdir. Bu mazeret gün gelmiş sağlık sorunu, gün gelmiş deprem, gün gelmiş terör olmuştur.

 

Ulusal Egemenlik kavramına karşı olanlar, yıllar boyunca bu bayram kutlamalarını karartmak için FETÖ liderinden ödünç aldıkları “Kutlu Doğum Haftası” icat etmişlerdi. Fakat aynı FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde başları sıkışınca Ulusal Egemenliğin simgesi TBMM binasına sığınmışlar, parti merkezlerine Atatürk’ün dev posterini asmak zorunda kalmışlardır.

 

Ulusal bağımsızlığımızı savunmanın tek yolunun Ulusal Egemenlik kavramının simgesi olan TBMM olduğunu kabul eder görünmüşlerdir. Ancak ne yazık ki darbe girişiminin üzerinden bir yıl bile geçmeden meclisi işlevsizleştirecek Anayasa değişikliğini seçim hileleri ile dayatıp yasallaştırmışlardır.

 

Büyük bir askeri deha olan Mustafa Kemal Paşa, Birinci Paylaşım Savaşı sonucunda işgale uğrayan yurdumuzu kurtarmanın yolunun bir ordu kurmaktan daha önce, Ulus Egemenliğinin simgesi meclis olduğunu kabul ettirerek Anadolu’da kongreler düzenledikten sonra Ankara’ya gelerek Büyük Millet Meclisini kurmuştur.

 

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, savaşın ateşine, İstanbul’daki Padişahın ihanetine, Meclisteki sert muhalefete rağmen Meclisi çalıştırmaktan asla vazgeçmemiştir. Ulus iradesi hep egemen kılınmıştır.

 

Bu nedenle 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Anayasamız “Egemenlik bila kaydı şart milletindir” şiarını kabul etmiş ve bu sözü meclisin duvarına asmıştır.

 

Ulusal Kurtuluş Savaşımız sadece işgalcileri bozguna uğratmamış, aynı zamanda Ulusal Egemenliğin esaret zinciri İstanbul’daki kukla Osmanlı rejimini de yenilgiye uğratmıştır. Bu nedenle zaferden hemen sonra, 1 Kasım 1922 günü Mecliste Mustafa Kemal Paşa bir sıranın üzerine çıkarak şu devrimci sözlerle saltanatın kaldırılmasının önünü açmıştır:

 

“Egemenlik hiç kimsece, hiç kimseye, bilim gereğidir diye görüşmeyle, tartışmayla verilmez. Egemenlik güçle, erkle ve zorla alınır. Osmanoğulları zorla Türk Ulusu’nun egemenliğine el koymuşlardır. Bu yolsuzluklarını altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdi. Şimdi Türk ulusu, bu saldırganlara ‘artık yeter’ diyerek, egemenliğini eylemli olarak kendi eline almış bulunuyor!”

 

Atatürk bu sözleri özellikle seçerek söylemiştir. Başkomutanlık Muharebesinin 2. yıl dönümünde Afyon’da şunları söylemiştir:

 

“Efendiler, milli egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş olan kurumlar, her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar. Avrupa’nın ortasından ta doğunun diğer ucundaki binlerce senelik memleketlere bakacak olursak, Osmanlı İmparatorluğunun hak ettiği sonu daha güzel anlayabiliriz.

 

“Arkadaşlar, saraylarının içinde Türk’ten başka unsurlara dayanarak, düşmanlarla birleşerek, Anadolu’nun, Türklüğün karşısında yürüyen çürümüş gölge adamlarının Türk vatanından sürülmeleri, düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir harekettir. Türk milletinin atalarının kutlu emaneti olan bu topraklarda tam anlamıyla efendi olarak yaşaması; ancak o lüzumsuz ve manasız olmaktan başka, varlıkları tam zarar ve felaket olan makamların yok edilmesiyle mümkün olabilirdi.

 

“Efendiler, onlar yüzünden Türk vatanını ve Türk milletinin geçirdiği acıları, üzüntüleri hissetmemiş bir ferdimiz yoktur. Bu kadar üzüntüler ve kötülükler geçirdikten sonra elbette Türk öğrenmiştir ki, vatanı yeniden yapmak ve orada mutlu ve hür yaşayabilmek için mutlaka egemenliğine sahip kalmak ve Cumhuriyet bayrağı altında bütün çocuklarını toplu ve dikkatli bulundurmak gereklidir.”

 

Ulusal Egemenliğin temsil makamında oturup, “Ulusal Egemenlik” kavramına karşı olmak, Meclisi işlevsizleştirip yeni saraylar inşa etmek, dünün Osmanlıcılarını kurtaramadığı gibi günümüzün Osmanlıcılarını kurtaramayacaktır.

 

Daha dün, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını FETÖ’nün “Kutlu Doğum Haftası” icadı ile karalamaya çabalayanlar şimdi, aynı zamanda Kurtuluş Savaşının kahramanları olan askerlerimizin İngilizleri yendiği Kut-ül Amare zaferini, karatma malzemesi olarak kullanıyorlar. Türk ulusu tarihteki hiçbir zaferlerine saygısızlık etmez. Ancak Ulusal Egemenlik kavramına sahip çıkmayanları da affetmez.

 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun…

 

Atatürkçü Düşünce Derneği

Top