Metal İşçilerini Destekliyoruz.

169213

Bursa’da Renault fabrikasında başlayıp tüm otomotiv sanayine yayılan ve ardından diğer

metal sanayini de kapsayan işçi eylemleri sürüyor.

 

Çığ gibi büyüyen bu haklı direniş en gelişmiş iş kolundaki vahşi sömürüyü ortaya koyduğu

gibi, ülkemizde sendikal mücadele ve sınıf sendikacılığının geldiği içler acısı durumu da

sergiliyor.

 

Türkiye’de 1970’li yılların başında montaj sanayi başlarken yabancı şirketlerle yapılan

sözleşmelerde her yıl kullanılacak yerli parça oranının artırılması ve nihayet yüzde 100 yerli

parça ile otomobil üretimine geçilmesi koşulu vardı. Ülkemizin gümrük birliği macerasına

gözü kapalı girmesi sonucu bu koşul neredeyse işlemez hale gelmiş yerli parça oranı en alt

düzeye indiği gibi, adı yerli olan bazı yan sanayi fabrikalarının da yabancıların eline geçmesi

ile sonuçlanmıştır.

 

Bu durumda sadece ucuz işgücü ve denetimsiz çevre koşulları ile en vahşi sömürü düzeninin

yürüdüğü bir düzen oluşmuştur. Bu düzenin yürümesinin en temel koşullarından biri de

sendikal mücadelenin bastırılması sarı sendikacılığın en üst düzeyde olmasıdır.

 

Metal iş kolu ve otomotiv sanayii, işçi sınıfının en yoğun şekilde bir arada bulunduğu iş kolu

olduğu için bu düzenin sürekliliği de mümkün değildi. Olmadı da…

 

Bursa’daki Renault fabrikasından başlayan büyük direniş, Tofaş fabrikası ile diğer yan

sanayiin ardından diğer illerdeki otomotiv ve giderek metal sanayine yayıldı.

 

İşçiler insanca yaşanacak bir ücret, iş güvencesi ve gerçek sendikacılık için mücadele

veriyorlar. İşçi sınıfı bu mücadelede yeni önderlerini kendi içinden çıkartıyor. Bu büyük

direniş işverenden çok, bu düzenin devamını isteyen ve sağlayan AKP iktidarını korkutuyor.

 

Atatürkçü Düşünce Derneği bütün örgütleriyle bu haklı mücadelenin yanındadır. Bu direnişin

tek bir işçinin bile zarar görmeden zaferle sonuçlanması için her türlü desteği vermeye

hazırdır.

 

İnsanca ücret, iş güvencesi, iş güvenliği ve gerçek sınıf sendikacılığı mücadelesinde bütün

çalışanların yanındayız.

Atatürkçü Düşünce Derneği

Genel Merkezi

Top