Mesih ve Yunanistan

İnsanlık 3 bin yılı aşkın süredir Mesih bekliyor. Bütün dinler, bütün inançlar, bütün insan toplulukları hep bir Mesih=kurtarıcı beklemiş.

Adı her zaman Mesih olmamış. Mehdi olmuş, bazen Maşiah olmuş, bazen İsa olmuş, bazen Christ olmuş, bazen Christos olmuş bazen de Bahaullah olmuş. Her zaman bir Mesih beklemişler. Bekledikleri Mesih’in geldiğini fark edemeyip taşlamışlar, çarmıha germişler.

Bazı psikologlar “eğer Mesih günümüzde ortaya çıksaydı tımarhaneye atılabilirdi” iddiasını ileri sürüyor. Adı ister kurtarıcı olsun, ister Mesih, insanoğlu kendi gücüne güvenmeyince bir gece ışıklar içinde gökten iniverecek kurtarıcıyı bekler olmuştur. Kurtarıcı geldiğinde ise ilk işi beklediği kurtarıcıyı yok etmeye çalışmak olmuştur. Yaşar Kemal “Yer Demir Gök Bakır” romanındaki “Taşbaşoğlu” tiplemesinde bunu anlatır.

Son birkaç yüzyılda ortaya çıkan kurtarıcıların başıma da aynı şey gelmiştir. Robespierden Linkoln’e, Bolivar’dan Gandi’ye, Nasır’dan Ho Şi Minh’e, Che Guevera’dan Allende’ye aynı kader paylaşılmıştır.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk zaferi kazandığında da boynunda Padişah’ın idam fermanını taşıyordu. Zaferden sonra da defalarca canına kast edildi. Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetini bilemeyen Türk halkı on yıllardır yeni bir kurtarıcı bekliyor.

Yunan halkının da bizden ve diğerlerinden farkı yok. Onlar da 190 yıldır Mesih bekliyor. Yakın zamana kadar bekledikleri Mesih’in AB olduğunu zannedip Avrupa’nın parasına ve aklına sarılmışlardı. Ülkelerindeki sanayii yok edip tek çıkış yolu olarak turizm sektörüne sarıldılar. Ellerindeki hurda dokuma tezgahlarını satın almak için Türk tekstil üreticileri sıraya girmişti. Avrupalılar onlara çıkış yolu olarak turizmi, yani hizmetçiliği göstermişti.

Bizdeki Avrupa aşıkları da Türk halkına hep Yunanistan örneğini gösteriyorlardı. Komşumuz kısa sürede iflas etti. Milyonlarca insan sefalete sürüklendi. İşçiler, memurlar, emekliler maaşlarını alamadılar. AB bu ülkeye yeniden borç vermek için her şeylerini ellerinden almaya kalktı. İrili ufaklı Yunan adaları satışa çıktı. Yunan adalarında ev fiyatları o kadar düştü ki Türkiye’den konut alan Avrupalılar  buradaki evlerini satıp Yunanistan’a koştular.

Yunan halkı için artık Mesih beklemekten başka çare kalmamıştı. Ve o Mesih geldi. Göksel bir kutsal varlık olarak gökten inmesi beklenen Mesih bir Ateist olarak sandıktan çıkıverdi. Aleksis Çipras Başbakanlık görevini üstlenmek için kutsal kitaba el basarak yemin etmesi gerekiyordu. Kutsal kitaba el basmayı reddederek namus ve şerefi üzerine söz verdi.

Genç olduğu söyleniyor. Ancak siyasetin yenisi değil. 16 yaşından beri mücadele ediyor. Yani tam 26 yıldır tüm Mesihlerin çektiği çileyi çekmiş.

Yunanistan’ın kendi kurtarıcısıyla kucaklaşması bizde de heyecan yarattı. Biz de yeniden bir kurtarıcı ile kucaklaşma umuduna kapıldık. Kim bilir belki de kurtarıcımız yanı başımızdadır. Öyle Aksaraylarda, Pensilvanyalarda aramaya gerek yoktur.

Lütfü KIRAYOĞLU

28.01.2015

 

Top