“MEDYADA YENİ BİR DÖNEM OLACAK”

TRT ve ANADOLU AJANSI’NA ÇEKİDÜZEN VERECEĞİZ

TRT ve Anadolu Ajansı’nı idari ve mali açıdan gerçekten özerkleştirerek siyasal tarafsızlıklarını sağlayacağız. İki kurum da bundan böyle bir siyasi partinin istihdam merkezi ve propaganda bürosu olmaktan çıkarılacak; arkadaş, akraba, partili yakınlığına göre değil liyakate göre atama yapılacak. TRT ve Anadolu Ajansı ilk kuruluş amacı ve ilkelerine göre çalıştırılacak.

Geliri 2 milyar 341 milyon TL, tamamı sözleşmeli 7324 personeli olan, personel gideri 680 milyon TL, milli gelire katkısı 933 milyon TL ile sınırlı kalan TRT’nin kanal sayısını, hizmet anlayışını yeniden yapılandıracağız, kurumdaki israfa son vererek verimliliği ve kamusal yayıncılığı egemen kılacağız. TRT’ye elektrik faturalarımızdan ödenen katılım paylarını ve bandrol bedellerini kaldıracağız.

GAZETE DAĞITIMI İÇİN YENİ MODEL GELİYOR

Gazetelerin dağıtımının bütün medya sahiplerinin ortak olduğu bir şirket tarafından yapılmasını sağlayacağız. Gazetelerin dağıtımının tekelleşmesine izin vermeyeceğiz. Medyada sendikalaşmayı zorunlu hale getireceğiz. Medya çalışanlarının özgürlüklerini patronlarına karşı güvence altına alacağız.

REKLAM GELİRLERİ YENİDEN ELE ALINACAK

Basın İlan Kurumu ve RTÜK’ü yeniden yapılandıracağız. Her iki kurumda da gazeteci sendikalarının temsil edilmesini sağlayacağız. Basın İlan Kurumu aracılığı ile verilen kamu ilanlarının fiyat tarifesini objektif kıstaslara bağlayacağız. Televizyonlarda gösterilen zorunlu ilanların kamu spotu adı altında ücretsiz propaganda aracı olarak kullanılmasına son vereceğiz. Özellikle zorda olan Anadolu basınını destekleyeceğiz ve teşvikler vereceğiz.

Gazete tirajlarının, TV izlenme oranlarının ve İnternet trafiğinin nesnel bir şekilde ölçülmesini ve reklam gelirlerinin adil bir biçimde bölüştürülmesini sağlayacağız. Yerel medyanın özgür ve objektif bir biçimde yayın yapabilmesi için ekonomik sorunlarını çözeceğiz, bağımsızlıklarını destekleyeceğiz. Reklam gelirlerinin adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak, vergi yüklerini azaltacağız.

GAZETECİLER RAHATA KAVUŞACAK

Tutuklu gazeteci ayıbına, bu büyük adaletsizliğe son vereceğiz. Yazar, gazeteci ve medya çalışanlarının maruz bırakıldığı işten attırma, ambargo, polis baskısı, hukuksuz yargılama, sansür ve hakaret davaları gibi uygulamaların önüne geçeceğiz. Basın mensuplarına karşı işlenen suçları kamu görevlilerine karşı işlenen suçlarda olduğu gibi ağır biçimde cezalandıracağız. Siyasetçilere ve gazetecilere karşı keyfi bir biçimde uygulanan “devlet sırrı” kavramının kapsamını daraltacağız. Hiçbir suçun “devlet sırrı” adı altında kamuoyundan saklanmasına izin vermeyeceğiz. İnternete ilişkin tüm kanunları ve uygulamaları demokratik ülkelerin standartlarına ulaştıracağız. İhbar kültürüne ve gözetim toplumunu besleyen sosyal medya izlemelerine ve fişlemelerine son vereceğiz.

Kazım ARSLAN ADD Eski Genel Başkan Yrd. Denizli Millet Vekili

Top