MEDENİ YAŞAMANIN SIRRI MEDENİ YASA

17 Şubat 1926

Türk Medeni Kanunun yürürlüğe girmesi

Ümmetten vatandaşlığa.

Şerî hukuktan laik hukuka.

Yasa önünde herkesin eşitliğine geçiş…

Medeni Kanun, eskimiş, eşitlikçi olmayan ve insanları din üzerinden AYRIŞTIRAN

ve devletin sonunu getiren HUKUK sisteminin yerine geldi

O kadar ki..

Lozan ile azınlık hakkı elde etmiş olan gayrimüslimlerimiz bile

Herkesin eşit olduğu, dini ayrımın olmadığı bir medeni kanunun çıkması sonra

Lozan’daki azınlık haklarından feragat etmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle:

Kadının hukuk önünde eşitliği ile birlikte.

Toplumda da kadın erkek arasında sosyal ve ekonomik eşitlik sağlanmış oldu,

Evlilik, devletin denetimi ve güvencesi altına alınarak, resmi nikâh ve tek eşle evlenme zorunluluğu getirildi.

Kadınlarımızın insanca yaşamasının temeli atılmış oldu.

Mirastan pay almada kadın erkek eşitliği sağlandı,

Fas’ta 2004 yılında kadınlara boşanma hakkı verildiğini anımsayacak olursak

Orta Doğu’da Osmanı’dan ayrılan ve

Türk devrimlerini yaşamayan kadınların günümüzdeki durumunu anımsarsak

Sadece bu nedenlerle bile

Bir kadının ATATÜRKÇÜ olmasını gerektirecek önemli bir yasa.

92.yılında..

Yazım sürecinde ve yasalaştırılmasında emeği geçen

Tüm devlet adamlarımızı,

başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mahmut Esat Bozkurt olmak üzere saygıyla anıyorum.

Emin Elmacı

Top