KURUCULARIMIZ

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucuları üye numarası sırasıyla aşağıda ad ve soyadları belirtilen kişilerdir:

01. Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
02. Prof. Dr. Nusret FİŞEK
03. Prof. Dr . Hüsnü GÖKSEL
04. Prof. Dr. M. Ragıp SARICA
05. M. Rauf INAN
06. Prof. Dr. Lütfü DURAN
07. Prof. Dr. Muzaffer Baki AKSOY
08. Celil GÜRKAN
09. Prof. Dr. Cahit TALAS
10. Ahmet Hamdi BOYACIOĞLU
11. Hicri FİŞEK
12. Kâzım YENİCE
13. Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK
14. Prof. Dr. Ayhan ÇAVDAR
15. İhsan TOPALOğLU
16. Sami N. ÖZERDİM
17. Bedri KORAMAN
18. Prof. Dr. Muammer AKSOY
19. Prof. Dr. Nejat KAYMAZ
20. Prof. Dr. Mustafa ALTINTAŞ
21. Doç. Dr. Anıl ÇEÇEN
22. Lerzan AKYOLLU
23. Gürbüz D. TÜFEKÇİ
24. Hayri BALTA
25. Mustafa COŞTUROĞLU
26. Jale Candan GÜNAY
27. Dr. Ziya TİNEL
28. Rüştü ÖZAL
29. Doç. Dr . Fazıl SAĞLAM
30. Nermin ÖZTUŞ
31. Sabiha ERİŞ
32. Süheylâ KAYMAZ
33. Mualla GÖKHAN
34. Dr. A. Cengiz BÜKER
35. Prof. Dr. Özer OZANKAYA
36. M. Suphi GÜRSOYTRAK
37. Ârif ÇAVDAR
38. Sacit SOMEL
39. Prof. Dr. S. Çetin ÖZOğLU
40. Ayyuk ERENBERK
41. Tuncay DEMİRHAN
42. Hüseyin EMRE
43. Selahattin CANBAY
44. Arslan KAYA
45. Fahrettin TELSEREN
46. Hayri OSMANOĞLU
47. Hüseyin Avni GÜLER
48. N. İlter ERTUğRUL
49. Mehmet ALDAN
50. Süreyya ŞEHİDOĞLU

Derneğin Onur Kurucuları ise şunladır:

Prof. Dr. Fehmi YAVUZ
Prof. Dr. Bahri SAVCI
Prof. Dr. Münci KAPANÎ

Top