Köyceğiz Eğitim ve Dostluk Kampı Planlandığı Şekilde Yapılacaktır

KÖYCEĞİZ EĞİTİM ve DOSTLUK KAMPI  / 19-26 TEMMUZ 2016

AMAÇ:

Dernek amaçları doğrultusunda, ADD üyesi gençler ve ADD üyesi olmaya aday gençler arasında dayanışma duygularını geliştirerek,  ortak duygu, düşünce ve işler başarmanın bilinciyle, Kemalizm’i özümsemiş,  tarihini, kültürünü bilen gençleri hayata hazırlamak.

A – YÖNETİM

ADD Köyceğiz  Gençlik Eğitim ve Dostluk Kampı Planlaması ve yönetimi Genel Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kamp komisyonu tarafından yürütülecektir. Kamp komisyonu, Genel Sekreter Öner TANIK, Genel Sekreter Yardımcısı Lütfü KIRAYOĞLU ve GYK Üyesi Gazi ÖMEROĞLU’ndan oluşmaktadır.

Genel Sekreter Öner Tanık, GYK Üyesi Gazi Ömeroğlu ve Köyceğiz Şube Başkanı Selçuk Siber, kamp süresince eğitimlerden, disiplinden ve kamp programının uygulanmasından sorumludurlar.

B- KAMP PROGRAMI ve EĞİTİM

Kampta;

  • Kurslar (İsteğe bağlı)

El Becerileri

Halk Oyunları atölyeleri açılacaktır.

  • Seminerler ve Söyleşiler:

– Tansel ÇÖLAŞAN – ADD Genel Başkanı – Güncel Siyasi Durum

– Öner TANIK – ADD Genel Sekreteri – Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Tarihçesi ve Tarihsel Görevleri

– Prof. Dr. Sina AKŞİN – Bilim Danışma Kurulu Üyesi-  Türk Devrim Tarihi

– Lütfü KIRAYOĞLU – Genel Sekreter Yrd.- 1968’den Günümüze Gençlik Mücadelesi

– Güngör BERK – Bilim Danışma Kurulu Üyesi  –

  • Etkinlikler

Okuma saatleri, kitap tanıtımı, Şiir dinletisi, spor turnuvaları, satranç turnuvası, kişisel gelişim çalışmaları, (haber metni hazırlama, dilekçe yazma, sunum hazırlama..vb.)

  • Grup içi Eğitimler

Katılımcıların aşağıdaki konulara hazırlıklı gelmeleri önerilir.

  • Kemalizm (Atatürkçü Düşünce)
  • Lozan antlaşması ve önemi
  • Güncel konular (Bölge politikaları, Anayasa,  Ekonomi..vb)
  1. Kitap Değerlendirmeleri ve Tartışmalar

Kampta Mustafa Kemal Atatürk’ün Medeni Bilgiler adlı eseri ve ardından Muammer Aksoy’un Atatürk ve Tam Bağımsızlık adlı eseri okunacak ve tartışılacaktır. Katılımcılarımızın bu iki eser hakkında bilgi sahibi olması, en azından birini okuması yararlı olacaktır. Eserlerle ilgili internet ortamında çok sayıda makale de mevcuttur.

  1. Geziler

Kamp süresi içinde Köyceğiz çevresinde bulunan gezi alanlarına (İztuzu plajı, Ekincik koyu..vb) gidilecektir.

C – BAŞVURU KOŞULLARI, KARŞILAMA VE KONAKLAMA

a) Kampa öncelikle 17-23 yaş arası gençlerimiz katılabileceklerdir. Kontenjan olması durumunda diğer yaş gruplarına yer verilecektir.
b) Şubeleri temsil amacıyla gönderilen katılımcıların yol ücretleri şubeleri tarafından, diğer katılımcıların ücretleri kendileri tarafından veya istenildiği takdirde şubeler tarafından karşılanacaktır.
c) Konaklama, yemek ve ikramlar için kişi başı toplam ücret 190 TL’dir. Ödemeler ADD Genel Merkezinin İş Bankası Maltepe Şubesinde bulunan IBAN: TR210006400000142122000002 numaralı hesabına “Köyceğiz Kampı Ödemesi” açıklaması ile yatırılacaktır. (7 gün, 7 gece kamp ücreti 190 TL)
d) Kontenjan 50 kişiyle sınırlıdır. Mümkün olduğunca her şubeye yer verilmeye çalışılacaktır. Erken başvuru çok önemlidir.
e) Başvurular katılımcıların adı, soyadı, üye numarasını içeren metinle ve mutlaka şube başkanının imzasıyla genel merkezimize yapılacaktır. Katılım için üyelik zorunlu değildir. Ancak başvurularda üye gençlere öncelik tanınır. Başvuru şartlarını taşısalar dahi başvuranların kampa katılıp katılamayacaklarına kamp komisyonu karar verir.
f) Kamp katılım koşullarına aykırı biçimde, (şube onayı olmaması, yaş sınırlamasına dikkat edilmemesi gibi) kampa katılım konusunda ısrar eden kişilerle ilgili tutulan tutanak, ilk yapılacak Genel Yönetim Kurulu’na sunulur ve Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. Kişilerin kampa katılıp katılamayacağı kararını kamp komisyonu verir. Komisyonun toplanamadığı durumlarda kamptaki sorumlu yönetici tek yetkilidir.
g) 19 Temmuz 2016 Günü saat 08.00 – 11.00 arası katılımcılar Köyceğiz Otogarda karşılanacaklardır.
18 yaşından küçük katılımcılar velilerinin imzasını taşıyan izin belgelerini getireceklerdir.
h) Bilgi için Genel Merkezimiz ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Önemli Uyarı: Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması durumunda her şubeye yer verebilmek açısından kamp düzenleme komisyonu:

A – Fazla sayıda katılım sağlayan şubelerde,

B – Daha önce düzenlenen kamplara katılanlarda,

C – Yaş sınırı 30’a en yakın olanlardan başlayarak kısıtlamaya gidebilir.

D – KATILIMCILARIN BERABERLERİNDE GETİRMELERİ ÖNERİLEN EŞYALAR

  1. Çalabildiğiniz bir müzik aleti, oyunlar (tavla-satranç,v.b.), kişisel malzemeleriniz, ağrı, alerji için çeşitli ilaçlar, şapka, deniz malzemeleri, not defteri, kalem, kirlenmesinden korkmayacağınız rahat giysilerle ve sportif kıyafetlerle gelinmesi önemlidir.

E– KURALLAR

1- Katılım koşullarını taşımadığı halde kampa katılmakta ısrar edenler hakkında disiplin işlemlerinin başlatılması için Genel Yönetim Kuruluna rapor verilir.

2- Çalışmada Türk Gençliğine, Atatürkçü Düşünceye, Derneğimizin kuruluş amacına uygun hareket edilecektir.

3-  Çalışma süresi boyunca hazırlanan programa uyulması zorunludur.

4- Katılımcılar izin almaksızın Gençlik kampından ayrılamaz. Kampın başladığı ilk günden sonra kampa ancak izinle katılınabilir.

5-  Üyelerin hangi çadırda kalacakları ve kimlerle kalacakları yönetim tarafından belirlenecektir.

6- Kamp alanında alkol alınmayacak, çadırlarda sigara içilmeyecek, çalışma çevresi temiz tutulacaktır.

7-  Yapılacak tüm işler ve güvenlik, yapılacak görev dağılımı ile gençler tarafından sağlanacaktır.

8-  Çalışmada siyasi partilerin veya diğer örgütlerin propagandası yapılamaz, bunlara ait broşür vb. dağıtılamaz.

9-  Kurallara uyulmaması halinde kamp görevlileri ve sorumlu GYK üyesi tarafından imzalanan tutanak şube başkanlıklarına ve Genel Yönetim kuruluna rapor edilir. Kamp öncesi ve sırasında bu çalışma ilkelerine uymayan kişilerin kamp ile ilişiği kesilir. Kampta disiplin suçu işleyenler diğer kamplara da katılamazlar.

Kampta Görev Dağılımı

Tüm görevlendirmeler gerek kamptan önce, gerekse kamp sırasında genel merkez gençlik kolları tarafından planlı bir şekilde yapılacaktır.

Güvenlik

Kamptan önce ve kamp sırasında ihtiyaca göre belirlenecek kişilerden oluşur.

Sağlık

Tıp Fakültesi ve hemşirelik bölümlerinden öğrencilerle oluşur. İlkyardım çantası hazır bulundurulacaktır.

Temizlik

Tüm katılımcılar temizlikten sorumludur. Belirlenen görevliler katılımcıları konu hakkında yönlendirmekle sorumludurlar.

İLETİŞİM:

Öner TANIK                   0538 504 7415

Lütfü KIRAYOĞLU      0 532 426 24 00

Selçuk SİBER 0 505 776 62 30

ADD Genel Merkez                 0 312 232 43 44

Belgegeçer (Faks)                      0 312 229 60 66

[email protected]/add.org.tr

 

Top