Kıbrıs’taki Gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçilen Sayın Mustafa Akıncı’nın ilk beyanatı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı polemik hakkındaki görüşlerimi soran Kıbrıs Diyalog Televizyonuna özetle şunları söyledim:
-Sayın Akıncı’ya başarılar diliyorum.
-KKTC’de demokrasi kurallarına tümüyle uyan bir seçimin yapılabilmiş olması Türkiye ve Kıbrıslı soydaşlarımız için gurur vericidir ve bölge ülkelerine örnek olacak niteliktedir.
-Sayın Akıncı ve Sayın Erdoğan arasındaki polemik bence isabetli olmamış, Türkiye’yle KKTC arasında Kıbrıs sorunun çözümü konusunda görüş ayrılıkları olabileceği izlenimini uyandırmış, muhtemelen karşı tarafı sevindirmiştir.
-Doğrusu Sayın Akıncı’nın Türkiye’yi ziyaretinden sonra ortak bir açıklama yapılması olurdu.
-Daha önce basına birşeyler söylemek ihtiyacını duymuşsa birlik ve beraberlik mesajı vermesi ve Kıbrıs Türklerine yapılan haksız baskılarla ve ambargolarla mücadele edileceğini dile getirmesi bence daha uygun olurdu.
-Kıbrıs hem Türkiye hem de KKTC için milli davadır. Bu nedenle birlikte hareket edilmesi özel bir önem taşımaktadır.
-Bu gibi durumlarda bence diplomasinin gereği nelerin feda edilebileceğini ima etmek değil, karşı taraftan nelerin beklendiğini ön plana çıkartmaktır.
-KKTC’nin diğer bütün devletlerden en önemli farkı Kıbrıs devleti’nin uluslarası bir Antlaşmayla kurulmuş olması, bu antlaşmanın Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Parlamentolarınca onaylanmış olması, Türkiye’nin diğer iki devlet gibi garantörlük hakkına sahip bulunmasıdır. Bütün bunlar birlikte hareket edilmesini gerekli kılan unsurlardır.
-Kaldı ki, Başkanlık rejimine sahip ülkelerde bile Başkanlar böyle önemli konularda yetkilerini Anayasa’dan alırlar ve başta Meclis olmak üzere, bütün yetkili kuruluşlarla danışmadan devletlerinin en önemli meseleleri hakkında beyanlarda bulunmazlar.
-Sayın Akıncı bütün bunları bilecek devlet tecrübesine sahiptir ve bence Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasında dikkatli ve kararlı bir politika izleyecektir, Türkiye’nin ve KKTC’nin kazanımlarını özenle koruyacaktır.

Saygılar, sevgiler
Onur Öymen

Top