İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Basın Bülteni:Laiklik İlkesi Demokrasinin, Çağdaşlığın ve Kadın Haklarının Güvencesi

79 Yıl önce, 5 Şubat 1937 tarihinde, 1924 Anayasasında yapılan değişiklikle kabul edilen laiklik ilkesi, 1961 ve 1982 Anayasalarında da devletin değiştirilemez temel nitelikleri arasında yer almıştır.

Atatürk  devrimleriyle başta Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim birliği ve Medeni Kanun’un kabulü ile hukuk birliği olmak üzere laik hukuk sisteminin esasları belirlenmiştir.

Günümüzde Cumhuriyet ve kurumları adeta başkalaşım geçirirken; ülkemizde terör, şiddet, yoksulluk, yolsuzluk gibi ANA SORUNLAR çözüm beklerken, ülke gündemi ANAYASA değişikliği ile işgal edilmektedir.  

“1982 darbe anayasasını kaldırıyoruz” bahanesiyle anayasanın değiştirilemez hükümleri kaldırılmak; ülkenin bütünlüğünü, ulusun birliğini, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini, kuvvetler ayrılığını; parlamenter rejimi ve laikliği güvence altına alan hükümler kaldırılmak isteniyor.

Hukuk Birliğinin ve demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan  laiklik ilkesi, kadının insan haklarının da güvencesidir.

Yüzyıllar boyunca değil yurttaş olmak; insan olarak bile yok sayılan, ancak laik hukuk devrimi ile ailede, eğitimde, istihdamda, kamuda ve siyasette erkeklerle eşit birey kabul edilen kadınların bir bölümünün bu özgürlüğü ve eşitliği tersine çevirmek gayretini hayretle izlemekteyiz.

Laiklik İlkesinin Anayasa’da Yer Almasının 79. Yıldönümünde, unutmayalım ki laiklik ve onun sağladığı eşitlik, özgürlük ve adalet en çok biz kadınlara lazımdır. VE YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR..

 

Nazan Moroğlu
İKKB Koordinatörü

Top