İstanbul Anayasa Platformu Basın Açıklaması: Yüksek Seçim Kurulu Halk Oylamasına Yapılan İtirazları “TAM KANUNSUZLUK Yok” diye reddetti. YSK üyeleri, yasa ve Anayasa hükümlerini ihlal etmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu, 16 Nisan’da yapılan referandum sürecinde EVET – HAYIR kampanyalarının eşit olmayan koşullarda gerçekleştirilmesine, özgürlüklerin kısıtlandığı bir OHAL ortamında yürütülmesine, yasanın açık hükmüne rağmen mühürsüz oyların geçerli sayılmasına karşı yapılan itirazları “Tam Kanunsuzluk Yok” diyerek reddetti.

YSK Anayasa değişikliğinin %51,41 ile kabul edildiğini açıklayarak referandumun kesin sonuçlarını da  ilan etti.

İstanbul Anayasa Platformu olarak tüm olumsuz uygulamalara karşın halkın yarısından fazlasının  rejim değişikliğine yol açacak nitelikteki bu Anayasa değişikliğine HAYIR dediğine inanıyoruz.

Ancak YSK halk oylaması henüz tamamlanmadan Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun’un “Geçerli Olmayan Oylar” başlığını taşıyan 101. Maddesinin “arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oylar GEÇERSİZDİR” şeklindeki açık hükmünü yok sayarak mühürsüz oyların geçerli olacağına karar vermiştir.

Aslında referandumun yargı güvencesinde yapılmasını, adil koşullarda olmasını ve sonuçların güvenilirliğini sağlamakla görevli olan YSK, kanunu yok sayan bu uygulamasına karşı yapılan itirazları da reddetmiş, mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymıştır.

Türkiye’de seçimlerin ve halkoylamalarının emanet edildiği YSK üyeleri kanunlarımıza ve Anayasa’ya aykırı bir şekilde görevini kötüye kullanmış ve çok açık bir şekilde Anayasayı ihlal etmiştir. Seçim güvenliği ve adaleti için kullanması gereken yüksek yargı yetkisini Cumhuriyet rejiminde önemli değişikliklere yol açacak böyle önemli bir halkoylamasının sonuçlarını etkileyecek şekilde geçersiz oy kullanılmasını meşrulaştırmak için daha önce alınan kararların aksi bir karara imza atmıştır.

İstanbul Anayasa Platformu olarak, “Kanunun Uygulanmaması Tam Kanunsuzluktur” diyoruz. 16 Nisan halkoylaması ile ilgili iş ve işlemlerin iptal edilmesi ve oylamanın yenilenmesinin kamu vicdanının tatmin edilmesi ve toplumsal barışın sürdürülmesi bakımından gerekli olduğuna inanıyoruz.

Cumhuriyetimizin temel niteliklerine zarar veren tüm uygulamalara ve Anayasa ihlallerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

İstanbul Anayasa Platformu

Top