İKİ 12 EYLÜL VARDIR…

12.09.2018

İKİ 12 EYLÜL VARDIR…

Dünya ve Türk tarihi uzmanlarının ortak görüşü; “Türkiye Cumhuriyeti’nin, emperyalizmin yenilgisinin bir sonucu olduğudur.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, bu bağlamda dünyada emperyalizmi yenilgiye uğratan ilk ve tek liderdir.

Büyük Önder Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışından ve özellikle de çok partili siyasi yaşama geçişten sonra; ülkemiz uluslararası kimi güçlerin organizasyonlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Yerli işbirlikçilerin eliyle tezgâhlanan oyunların başında 12 Eylül Askeri Darbesi gelmektedir.

12 Eylül Askeri Darbesi, görünürde “Atatürkçülük” adına yapılmış gibi sunulsa da asıl amaç Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürkçü çizgiden uzaklaştırılarak ılımlı İslam rotasına çekmekti. Başta Kurucu Genel Başkanımız ve Demokrasi Şehidimiz Prof.Dr. Muammer AKSOY olmak üzere aydınlarımız türlü işkence ve zulme maruz kalmıştır. Henüz reşit olmayan gencecik çocuklar için hukuk linç edilerek idam sehpaları kurulmuştur. RABITA eliyle dinci kadrolar devlete egemen olmuştur. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, uygulamalarıyla cumhuriyet kazanımlarından, hukukun üstünlüğünden, demokrasi ve özgürlüklerden intikam alan bir siyasi sürecin başlangıcıdır.

Aradan geçen 38 yıllık zaman ve gelinen nokta, ABD ve uluslararası güçlerin tezgâhladığı bu darbenin gerçek niyetini net bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Niyet; dönüştürülmüş, başkalaştırılmış, yüzünü medeniyetten ve bilimden Orta Doğu bataklığına çevirmiş bir Türkiye yaratmaktı. Bu da 16 yıllık siyasi iktidar eliyle büyük ölçüde başarılmıştır. 12 Eylül 2010 referandum süreci, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin eksik bıraktığı hukuk katliamını pekiştirerek, demokratik hak ve özgürlükleri yok etme sürecinin önünü açmıştır. 12 Eylül 2010 referandumuyla Türkiye 2. bir siyasi darbeyle karşı karşıya kalmış, tek kişi iktidarına gidişin yolu açılmıştır.

Atatürkçü Düşünce Derneği, kökleri ve felsefesi Milli Mücadeleye, Milli Kongrelere, Ulusal Direniş ve Uyanışa dayanan bir Büyük Demokratik Kitle Örgütüdür. Sonuna kadar demokrasiye, özgürlüklere, çoğulcu siyasi yaşama sahip çıkmaya devam edecektir.

İki 12 Eylül vardır; birisi Askeri Darbedir diğeri ise siyasidir. Neden ve sonuçlarıyla halkımız bu iki 12 Eylül’ün de gerçek amacını çok iyi anlamaktadır.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL YÖNETİM KURULU

Top