İHANETE CEVAP!

Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizmi yenilgiye uğratan ve tarihte bir ilki başaran Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından kuruldu. ATATÜRK Devrimi olarak nitelendirilen ve özü “çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkmak” şeklinde ifade edilen, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinde demokrasi, özgürlükler ile bu değerlerin vazgeçilmez esası olan LAİKLİK vardır.

Laik, demokratik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bedenen aramızdan ayrılışının 80. yılında, 10 Kasım 2018 Cumartesi, dün; Türk Milleti tek yürek olup Anıtkabir’e akmıştır. Genel Merkezimizin öncülüğünde; şubelerimiz, barolar, sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle yurttaşlarımızın yoğun katılımıyla yüz binler Sıhhiye Zafer Anıtı’ndan Anıtpark’a yürüyerek, ATATÜRK Devrimi’ne kararlı bağlılığını haykırmıştır.

3 Mart 1924’de Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin yerine bizzat ATATÜRK tarafından kuruluş talimatı verilen; “dini inançlar ve ibadet ile ilgili işleri yürütmek ve din konusunda toplumu aydınlatmak” görevlerini yürütmekle sorumlu Diyanet İşleri’nin başındaki şahıs; “10 Kasım’da 09.05 geçe kenefe gidin” diyebilecek kadar alçalan, akli, vicdani, insani ve milli melekelerinden yoksun; geçmişi, ilişkileri ve kişiliği şaibeli bir başka şahsı evinde ziyaret ederek, ona hediyeler vermiştir.

Esasen dün (10 Kasım 2018 Cumartesi) milyonlar bu iki şahsa cevap vermiştir. Dünyayı hayrete düşüren, tükenmeyen bir inanç ve kararlılıkla cevap vermiştir.

Ziyaret edilen şahsı ciddiye almamız zaten mümkün değildir. Ancak, ziyaret eden şahsın konumu nedeniyle değerlendirme yapmamız zorunludur.

Diyanet İşleri Başkanlığı makamına siyasi iktidarca atanan ve daha öncede “imamlar siyaset yapsın” diyerek yüce din duygularının siyasete alet etme niyetini açıkça ifade etmiş bulunan bu şahsın ATATÜRK’e ve ATATÜRK Devrimi’ne düşman kesimlerle işbirliği içinde olduğu kesinleşmiştir.

Kurucu felsefeye, kurucu kadrolara ihanet, önce devletin sonra da milletin sonunu getirir. Uyarıyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı makamındaki zatı ATATÜRK’e olan bağlılığını, sevgisini, hürmetini bir kez daha açıkça ortaya koymuş olan Türk milletinden özür dilemeye ve derhal istifaya çağırıyoruz.

30 Kasım 2018 tarihine kadar istifa etmediği takdirde Örgütlerimizle ve yurttaşlarımızla birlikte tepkimizi en sert şekilde göstereceğimizin bilinmesini isteriz.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL YÖNETİM KURULU

Top