İç Güvenlik Paketi Basın Açıklaması

17.02.2015

BASIN AÇIKLAMASI

İÇ GÜVENLİK PAKETİ ALDATMACADIR.

AMACI TERÖRLE MÜCADELE DEĞİL,

CUMHURİYET YIKICILARINA KARŞI DİRENEN HALKI SİNDİRMEKTİR.

13 yıllık AKP iktidarı döneminde Cumhuriyetimizin temel nitelikleri birer birer hedef

alınmış, ulusal birliğimiz, bütünlüğümüz TEHLİKEYE girmiştir.

İç Güvenlik yasa tasarısını Meclise sunan iktidar partisi paketin amacının terör eylemleri

nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğunu söylüyor. Buna

kargalar bile güler.

AKP iktidara geldiğinde Apo hapiste, PKK ise bitmiş idi. Terörü büyütüp bu gün doğu ve

güneydoğu bölgesini PKK’ya teslim eden, orada Devleti fiilen yok eden BU İKTİDARDIR.

 PKK terör örgütü ile Oslo’da masaya oturan, “demokrasi ve çözüm süreci” ve

“açılım paketleri” adı altında teröre destek veren, Türkiye’nin bölünmesinin yolunu

açan bu İKTİDARDIR. Bu süreçte en önemli ortağı BDP ve HDP’dir;

 Teröristlerin çiçeklerle karşılanmasına göz yuman ve çadırdan bozma mahkemeler

kurarak onları serbest bırakan bu İKTİDARDIR.

 Terör örgütünün fiili egemenlik alanları kurmasına, Atatürk heykellerini yakıp

yıkmasına karşın, askeri, polisi görev yapamaz kılan bu İKTİDARDIR.

 Suriye halkına karşı emperyalistlerin taşeronluğunu üstlenen, sonrasında “büyük

Osmanlı” kurma hayaliyle Suriye’ye karşı yürütülen emperyalist savaşta dinci terör

örgütlerinin yanında yer alıp kendi ülkesinin güvenliğini tehlikeye atan bu

İKTİDARDIR.

O halde PKK ile anlaşarak ülkemizin belirli bölgelerinde egemenliği terör örgütüne

devreden, Anayasa değişikliği için Onlarla birlikte hareket etmek isteyen, kısacası

Cumhuriyeti yok etme amacında PKK ile el ele veren AKP, İç Güvenlik paketini gerçekten

teröre karşı mücadele için çıkarıyor olabilir mi? HAYIR!

Aslında bu yasa ile iktidar;

Bir yandan seçim öncesi kendisine PKK ile pazarlık alanı açmayı hedefliyor. Ama asıl

hedefi yurtseverler;

 Bu yasa; yasaklara rağmen ADD öncülüğünde Ulus meydanında toplanıp barikatları

yıkan, kar kış, yağmur çamur demeden Silivri önlerinde toplanan, Tandoğan

meydanında milyonlarca olup Anıtkabir’e koşan, Gezi direnişinde bağımsızlık ve

özgürlük istemiyle ayağa kalkan milyonlarca yurtseveri sindirmek için çıkarılmak

isteniyor.

 Bu yasa; ülkeyi ancak savaş koşullarında uygulanabilecek bir sıkıyönetim rejimine

sokarak, bu rejimin hukuk tanımaz ortamında her türlü yetkiyi siyasette toplayarak

2023 hedefine varmak için çıkartılmak isteniyor.

 Bu yasa; Türkiye’nin NATO’dan bağımsız, NATO komutasında olmayan tek silahlı

gücü jandarmayı sivilleştirerek, dörtbir yanı terör tehdidi altındaki ülkemizin terörle

mücadelede en iyi yetişmiş, en deneyimli ve mobil birliklere sahip olan tek gücünü

polis gibi siyasetin emrine sokmak ve teröre karşı etkisiz kılmak için çıkartılmak

isteniyor.

YURTTAŞLARIMIZI UYARIYORUZ

Bu torba yasa tasarısı Meclisten geçerse:

Demokrat Parti döneminde Mecliste kurulan ve yargı yetkisini gasbeden Tahkikat

Komisyonu’na verilen yetkilerin benzerleri bu yasa ile Yürütmeye (valiye, emniyet

müdürlerine ve kolluk amirlerine) verildiğinden herhangi bir hakim ve savcı kararı olmadan

gözaltına alınabileceksin, avukat dahi çağıramayacaksın,

Yine hakim ve savcı kararı olmadan, sadece polisin seni “makul şüpheli” bulması ile üstün,

eşyan, aracın aranabilecek, fişlenebilecek, bir Bakanın isteğiyle dinlenebileceksin.

Hatta, Anayasal bir hak olan ve şiddet içermeyen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılman

halinde dahi polis, “durumu değerlendirerek” doğrudan seni yakalayabilir, yürüyüşünü

engelleyebilir ve oradan uzaklaştırabilir.

Kısacası can ve mal güvenliğin “birilerinin” insafına kalmış olacak.

Sonuç olarak; bu yasa ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına ve Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi’ne aykırı olarak, her türlü kişi hak ve özgürlükleri kısıtlanmakta, yeni suç ve

cezalar oluşturulmakta, yargı yetkisi yok sayılmakta, güvenlik güçlerine orantısız ve yargı

denetiminden uzak yetkiler, hatta adam öldürme yetkisi dahi verilmekte, Anayasal ilkeler

ortadan kaldırılmaktadır. Amaç, iktidarın 2023 yılı hedefi önündeki engelleri kaldırmaktır.

BU NEDENLE ÜLKEMİZDE DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ İLKELERİNİ

YENİDEN HAKİM KILMAK İÇİN; CUMHURİYETE, VATANA SAHİP ÇIKAN TÜM

DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI, SİYASİ

PARTİLERİ, MESLEK ODALARINI VE HALKIMIZI TÜM ÖN YARGILARIMIZI VE

AYRINTILARI ARKADA BIRAKIP BU PAKETİN YASALAŞMAMASI İÇİN

BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.

BİZ VARIZ, YA SİZ?

Atatürkçü Düşünce Derneği

Genel Merkezi

Top