IŞİD 23 Yıl Önce Sivas’taydı

Sivas’ta 23 yıl önce bugün, din adına, kutsal değerler adına büyük bir katliam yaşandı. 35 aydınımızın yaşamını yitirdiği bu katliam gericiliğin ne ilk ne de son cinayeti idi.

Yüz yılların karanlığında, cinayetlerin işlendiği kentler değişse de, cinayetleri işleyen örgütlerin isimleri değişse de her seferinde aynı çağdışı vahşi anlayışla yüz yüze geldik. Ve Sivas’ın hesabını sormayı başaramadığımız için de bu kanlı cinayetler serisi Sivas’ta son bulmadı.

Cinayetlerin işlendiği yer, bazen Menemen oldu, bazen Kahramanmaraş, Bazen Çorum, Bazen Sivas, ve tekrar Sivas…

Bazen kör testere ile kestiler, bazen kurşunladılar, bazen yaktılar, bazen de beton altına gömdüler. Kanlı örgütlerin merkezleri  Nakşibendi tekkeleri, Hizbullah Çeteleri, Hizbut tahrir hücreleri ya da topraklarımızda eğitilmiş uluslararası IŞİD kampları oldu.

Canilerle hesaplaşamadığımız için günümüzde IŞİD adıyla bilinen ve artık emperyalizmin doğrudan silahlandırdığı bu çeteler, artık Ankara’da, İstanbul Beyoğlu’nda ve son olarak Atatürk Havaalanında insanları kitleler halinde bombalarla paramparça ederek yok ediyor.

 

Bu vahşi cinayetler gericilikle köklü ve tarihi bir hesap görülmeden sona ermeyecek ve bu hesaplaşma mutlaka, ama mutlaka yapılacaktır.

 

Bu örgütlere şu ya da bu şekilde destek verenlerin iktidar kademelerinde mevzilenmiş olması bu tarihi hesaplaşmanın hiç yapılmayacağı anlamına gelmez.

 

Ancak böyle bir hesaplaşmadır ki Sivas’ta 23 yıl önce yaşanan acıları bir nebze olsun hafifletecektir.

 

Sivas’ta 23 yıl önce yitirdiğimiz canları bir kez daha saygı ile anarken eli kanlı katilleri ve destekçilerini lanetliyoruz.

 

ADD Genel Merkezi

Top