“Halkın Cumhuriyeti Atatürk Cumhuriyeti”

29 Ekim 2018 pazartesi günü, Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü tüm şubelerimizin düzenleyeceği etkinlikler ve Genel Merkezimizin yanında yer alan STK’larla coşkulu bir şekilde tüm yurtta kutlamayı hedeflemekteyiz.

 

Saygın Örgütümüze

29 Ekim 2018 Pazartesi günü Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız.

ATATÜRK CUMHURİYETİ; laik, halkçı, devletçi, milliyetçi, devrimci, demokrat, hukukun üstünlüğüne dayalı, anti emperyalist, anti kapitalist, çoğulcu, özgürlükçü, üniter devlet yapısını esas almıştır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün üstün dehasıyla emperyalist planların bozguna uğratılması sonucu kurulan ve destanlaşan bir halk hareketidir, TÜRKİYE CUMHURİYETİ.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin temel kazanımları ve nitelikleri özellikle son 16 yılda büyük ölçüde tahrip edilmiş; bütün yapılanlar topluma “daha çok demokrasi, daha çok özgürlük” sözleriyle gizlenerek sunulmuştur.

Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıl dönümünde Genel Merkezimiz;

 • Türkiye Barolar Birliği
 • Birleşik Kamu-İş Federasyonu
 • Türk-İş
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • TESUD
 • Türk Hukuk Kurumu
 • Dil Derneği
 • Engelliler Konfederasyonu
 • TOBAV
 • Mimarlar Odası
 • Ankara Barosu
 • Veteriner Hekimler Odası
 • MÜZED
 • Ziraat Mühendisleri Odası
 • Ulusal Dayanışma Platformu
 • Ulusal Eğitim Derneği
 • Tüketici Haklarını Koruma Derneği
 • Mülkiyeliler Birliği
 • Cumhuriyet Kadınları Derneği

Örgütleriyle, Ankara’da Anıtkabir Tandoğan kapısında buluşacak, 95. yıl manifestosunu yayımlayacak ve Anıtkabir ziyaret edilecektir.

Bununla birlikte, Genel Başkanımızla Genel Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ankara’da mahalle ve köy toplantılarıyla, halkımızla iç içe Cumhuriyet mesajlarını verecektir.

Saygın Örgütümüz;

“HALKIN CUMHURİYETİ ATATÜRK CUMHURİYETİ” ni yurttaşlarımızın yoğun katılımıyla kutlanmasında yarar görmekteyiz. Bu bağlamda 29 Ekim 2018 Pazartesi günü:

 • Her şubemiz zamanını kendisi belirlemek üzere şube merkezlerinin önünde yöreye uygun halk çalgıları (davul – zurna vb.) ve halk oyunlarıyla Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşımalıdır.
 • Her şubemiz olanakları ölçüsünde şube merkezlerimizin önünde yurttaşlarımıza ikramda (kuru fasulye, pilav ve komposto gibi) bulunmalıdır.
 • Yapılacak bu etkinlikler önceden halkımıza duyurulmalıdır.
 • Şubelerimiz bu etkinliklerini fotoğraf ve haber yazılarıyla Genel Merkezimize e-posta olarak iletmelidir.

“HALKIN CUMHURİYETİ ATATÜRK CUMHURİYETİ” sloganıyla 95. yılı bu şekilde renkli, coşkulu ve sokaklarda kutlamayı hedeflemekteyiz.

Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

95. YIL KUTLU OLSUN!

 

Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Genel Sekreter

 

Top