GÜNGÖR BERK: ATATÜRK’Ü YAŞATMAK

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, 7 Aralık 1979 günü, Cumhuriyet ve Demokrasi düşmanlarınca, sokak ortasında vurularak öldürüldü.
 
     Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, o sabah okula gitmek üzere Levent’teki evinden     çıktı. Her gün olduğu gibi otobüs durağına doğru telaşla yürürken düşünüyordu. Ülke siyasal ve ekonomik kargaşa içindeydi. Siyaset kilitlenmiş, terör birkaç yıldır almış başını gidiyordu. Yurtsever solcu ve ülkücü gençler birbirine kırdırılıyordu. Öğrenci cinayetlerinin yanı sıra yurtsever, ilerici aydınlara yönelik cinayetler de devam ediyordu. 1 Şubat’ta dürüst gazeteci Abdi İpekçi, daha on beş gün önce, 20 Kasım’da, Prof. Dr. Ümit Doğanay sokakta öldürülmüşlerdi. Sıra kime gelmişti? Derken karşısına çıkan dört katilin kendisine yaylım ateş açtığını gördü. Vuruldu, yüzükoyun asfalta düştü, gözlüğü gözünde, çantası yanı başındaydı. O gün ilk kez dersine yetişemeyecekti.
 
     Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’in öldürülmesi toplumun büyük tepkisini çekti, kaygılarını arttırdı. Gelmekte olan 12 Eylül 1980 faşist darbesinin ayak sesleri artık duyulmaya başlamıştı. Cenazesi iki gün sonra Şişli Camisi’nden kaldırıldı. Sıkı Yönetim Komutanlığı’nın halkın katılımını yasaklamasına karşın binlerce kişi cenazeye katıldı. Polis ve askerin halkı engelleme çabaları sırasında ölen, yaralanan ve gözaltına alınanlar oldu.
 
     Cinayeti işleyenlerin “eşkali” belirlendi ama değişen bir şey olmadı. Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil cinayeti de diğer “faili meçhul” bıraktırılmış cinayetlerin yanında yerini aldı. Yıllarca süren ve dosyasının bile kaybolduğu dava zaman aşımına uğradı, sonunda dosyası kapandı.
 
     Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, bir öğretmen babanın çocuğu olarak, 1921 yılında,   Tarsus’ta doğdu. İlkokul ve ortaokulu Tarsus’ta, liseyi İstanbul / Haydarpaşa’da (1940) okudu. Yüksek Öğretmen Okulu ile İÜ. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1944). Kepirtepe ve Aksu Köy Enstitüsü’nde felsefe öğretmeni olarak çalıştı(1944 – 1953). İÜ. İktisat Fakültesi’nde sosyoloji asistanı (1953), doçenti (1960), profesörü (1970) oldu. Çalışmalarını İÜ. İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü’nde sürdürdü.  Cumhuriyet Gazetesi’nde denemeler yazdı. Yayınlanmış araştırma, makale, denemeleri çok sayıda kitapta toplandı.
 
     Cavit Orhan Tütengil, yurtsever ve ilerici bir Cumhuriyet aydınıydı. Özellikle Kepirtepe ve Aksu Köy Enstitüsü’nde yetiştirdiği yurtsever öğrencilerin unutulmaz öğretmeniydi. Zamanı hiç boşa geçirmeden üreten, akıl ve bilimden sapmadan Türkiye’nin çağdaşlaşması için emek veren, gözlerindeki umut ışığı hiç sönmeyen, namuslu bir bilim adamıydı.
 
     Cavit Orhan Tütengil’e göre: “Atatürk’ü yaşatmanın doğru yolu, ‘eser’ine sahip çıkmak ve onu geliştirmekle bulunabilir. Böylece, ‘Atatürk’ü anlamak ve tamamlamak’ sorunu karşımıza çıkar.”
     Atatürk’ü anlamak için Atatürkçülüğün temeline bakılmalıdır. Atatürkçülük, ‘tam bağımsızlık’ temeli üzerine kurulmuştur ve bu temel üzerinde yükselmektedir. Tam bağımsızlığın sağlanması ve sürdürülmesi ise siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel… alanlarda tam bağımsız olmayı zorunlu kılmaktadır.
 
     “Cavit Orhan Tütengil diyordu ki: “Atatürk’ü anlamak, Atatürkçü düşünceyi canlı tutmanın ilk basamağı, Atatürk’ü tamamlamak ise Atatürkçü eylemi geliştirmenin ilk koşuludur. Düşünce – eylem bütünlüğü içinde ele alınıp değerlendirilmedikçe, Atatürk’ün yüklendiği ‘misyon’un ulusal ve evrensel tarih sahnesindeki yeri açıklıkla belirlenemez.”
 
“Atatürk bir ‘Bağımsızlık Savaşcısı’dır. Daha da önemlisi düşüncenin bağımsızlığını şart koşar. Atatürk’ü anlamanın bir yanı onun bağımsızlık savaşçılığı ise, öteki yanı da gerçekleştirdiği devrimin bütünlüğüdür. Atatürk’ü tamamlamanın ilk anlamı ‘istiklal-i tam’ ve ‘Türk Devrimi’nin bütünlüğü’ anlayışında açılan gedikleri kapatmaktır. Yeniden ‘Kuvay- ı Milliye’ ruhuyla, Türk Devrimi’ne yeni katkılarda bulunmak gerekiyor.”
     “ Türk Devrimi’nin ilkelerinden biri olan ‘Devrimcilik’, katılaşmış bir toplum düzeni yerine yeni oluşlara açık bir anlayışı zorunlu kılar. Dinamizmini yitirerek kendi üzerine kapanmak Atatürkçülüğü donmuş kalıplar haline getirir ve yaşama gücünü zayıflatır.”
 
     ‘Atatürk’ü yaşatma’ mücadelesinin devam ettiği günümüzde, Türk Devrimi yolunda canını veren Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil’i saygıyla anıyoruz.
 
ADD BDK ÜYESİ
Top