GERİCİLİĞE KARŞI YAPILMIŞ EN BÜYÜK DEVRİMLERDEN BİRİ “TEHVİD-İ TEDRİSAT KANUNU” 

3 Mart 1924 Tehvid-i Tedrisat kanununun yürürlüğe girmesinin 95. yılında Eğitim-İş Sendikası’nın koordinasyonunda Ankara’da bir çok STK’nın katılımıyla 1. meclis önünde bir basın açıklaması yapıldı, ardından ise Anıtkabir’e yüründü. ADD Genel Merkezi de şubeleri ve gençleriyle bu etkinliğe katılarak bu önemli günde alanlardaki yerini aldı.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi, “Türk eğitim tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olan Tevhid-i Tedrisat kanununun çıkarılmasının temel amacı, eğitimde yanlış inançlara, batıl fikirlere taassuba ve irticaya yer verilmemesi ve bunların dayanakları olan zümre ve kurumlara karşı mücadele edilmesidir. Bu özellikleriyle Tevhid-i Tedrisat Kanunu, hiç şüphe yok ki Mustafa Kemal ATATÜRK’ün en önemli devrimlerinden birisidir.
Zira Milli Mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmayı hedefleyen Mustafa Kemal ATATÜRK, bu doğrultuda milli, çağdaş ve laik bir toplum meydana getirmek istemiştir.”
Ancak 17 yıldır uygulanan yanlış politikalarla deneme tahtasına çevirilen eğitim sistemimiz her yıl ve her bakan değişikliğinde farklı sistemler getirilerek 3 mart 1924 teki ruh tamamen yok edilmiş durumdadır.
Bizler ne olursa olsun büyük devrimci, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün yolundan sapmadan yolumuza ve mücadelemize devam edeceğimize söz veriyoruz”

Top