Genel Başkanımız Hüseyin Emre Altınışık’ın ADD ailesine mesajı

Değerli Yoldaşlarım;
Büyük Ailem;

Hepimiz, her birimiz; büyük bir özveriyle, büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla;
Eşsiz Devrimci Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün bayrağını taşıyoruz… Hiç birimizin kişisel çıkarı yok. Hiç birimizin bireysel beklentisi yok. Tek amacımız var;
Atatürk Cumhuriyetini yeniden inşa etmek…
Bu uğurda şehitler verdik. Bedeller ödedik. Derneğimizin Kurucu Genel Başkanı,
Devrim ve Demokrasi Şehidimiz Prof.Dr. Muammer AKSOY’u kuruluşumuzdan sadece 8
(sekiz) ay sonra şehit ettiler. Çünkü, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin büyümesinden,
güçlenmesinden çekindiler, korktular.
Atatürkçü Düşünce Derneği; sadece toplumsal önder, toplumsal rehber
konumundaki değerlerini şehit vermekle kalmadı, 12 Kasım 1999’da Bağcılar Şubemizin
emektarı, işçi emeklisi Şükrü DEMİRKÜREK’te tıpkı Kubilay gibi boğazı kesilerek, haince
şehit edildi. Genel Merkezimize ve birçok Şubemize alçakça saldırılar düzenlendi.
Atatürkçü Düşünce Derneği; bütünüyle, tüm üyeleriyle tahmin ettiğimiz, çok iyi
bildiğimiz güç odaklarınca potansiyel tehdit olarak kabul edilmektedir. Yapılan saldırıların
temelinde bu gerçek vardır.

Kıymetli Yol Arkadaşlarım;
Biz büyük bir aileyiz… Büyük Kurtarıcı ATATÜRK ise bu ailenin tek lideridir. Bizleri,
Atatürk Devrimine olan inancımız bir araya getirdi. İnanmak ve bağlanmak; her şeyden
daha değerli; daha anlamlıdır.
Dolayısıyla; genel kurullarımızda Derneğimizin başına bir lider değil, örgütümüzü
yönetecek kadrolar belirliyoruz. Lider seçmek iddiası, Atatürk’ün doğal liderliğini
unutmak, unutturmak demektir.

Büyük Ailem;
Can Yoldaşlarım;
Türk siyasetinde var olan ve hepimizin eleştirdiği; “tek kişi yönetimi” ya da “lider
sultası”nın ADD’nin yapısına yakışmadığını, bunu kabul etmeyeceğimizi çok açık
söylüyoruz. Amacımız; “Liderimiz Atatürk, Kadromuz Örgüt” ilkesinin yaşama
geçirilmesidir. Atatürk’ün manevi, doğal liderliğinde kendi kadrolarımızı yetiştirmek,
yaratmak zorundayız. Bunu başardığımız zaman kurumsallaşmamızı tamamlamış ve çok
daha güçlenmiş olacağız.
Hemen belirtmeliyim ki;
Ülkemizde hukukun üstünlüğünü savunduğumuz gibi, örgütümüzde de
hukukun üstünlüğünü savunmak, kurumumuzun ve üyelerimizin hukukunu
korumak, Genel Merkez Yöneticilerinin öncelikli görevidir. Bu bilinç ve
sorumluluk duygusuyla sergilediğimiz tavır, istenmeyen tartışmalara yol
açmış olsa da örgütsel bir duruştur ve olması gerekendir.

Sevgili Ailem;
Yaşam deneyimlerle insanlara olgunluk kazandırır. Bu olgunlukla, bu deneyimle çok
açık ifade etmeliyim ki; ailemiz içindeki tüm ayrışmaları, çatışmaları ve dışlanmışlıkları
ortadan kaldıracağız. Bu bizlerin tarihi sorumluluğudur. Tarihi görevidir.
Genel Başkanınız olarak değil; bir evladınız, bir kardeşiniz, bir yoldaşınız olarak
sesleniyorum: “Gelin hep birlikte yaşadıklarımızdan dersler çıkaralım ve artık
kucaklaşalım, bütünleşelim.”
Şunu unutmayalım:
Atatürkçü olmak önemlidir ve değerlidir… Fakat, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCENİN
EMRİNDE; BU SAYGIN ÖRGÜTÜN HİZMETİNDE OLABİLMEK ÇOK DAHA FARKLI BİR
DURUMDUR. FARKLI NİTELİKLER GEREKTİRİR.
Demokrat olmak önemlidir ve değerlidir… Fakat, BİR DEMOKRATİK KİTLE
ÖRGÜTÜNE GÖNÜL VERMEK; O ÖRGÜTÜ, O KURUMU BİR AİLE GİBİ BENİMSEMEK ÇOK
DAHA FARKLI BİR DURUMDUR.
Birçok çatışmanın kaynağı esasen budur. Bu nedenle; Derneğimizin en temel
görevlerinden olan kadrolar yetiştirmeyi hayata geçirme kararlığındayız.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım;
Birbirimize insani, ahlaki, vicdani ve hukuki değerleri dikkate alarak yaklaşmalıyız.
Her türlü sorunu kendi içimizde konuşarak çözebilecek birikime sahibiz.
Bu vesileyle; bugüne kadar örgütümüze emek vermiş, hizmet etmiş tüm Genel
Başkanlarımıza içten saygılarımızı sunuyoruz. Derneğimizin Kurucu Genel Başkanı, Devrim
ve Demokrasi Şehidimiz Prof.Dr. Muammer AKSOY başta olmak üzere aramızdan bedenen
ayrılanlara, canlarıyla bedel ödeyen değerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Daha çok çalışacağız… Daha çok üreteceğiz
Daha da Güçleneceğiz…
Sevgi ve Saygılarımla.
Hüseyin Emre ALTINIŞIK
Genel Başkan

Top