Ertuğrul Kazancı

İlk mesleği gazeteciliktir. Yurdun çeşitli yörelerinde Türkçe öğretmenliği ve bazı koalisyon hükümetleri döneminde Lise, Milli Eğitim İl Yöneticiliği ile MEB Bakanlık Müşavirliğinde bulundu. “Kemalist” çizginin getirdiği sayısız mesleki sürgünler yaşadı. Siyasal nitelikli makalelerinden dolayı beraatla sonuçlanan yargılanmalardan geçti. Hukuk Fakültesini bitirdi. Yerel yönetimlerde yönetici ve Belediye Meclis Üyesi oldu.

1968’lerdeki yüksek öğrenim “Talebe Cemiyeti”Başkanlığından,2003 yılındaki Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığına doğru, yurt ve ulus sorumluluğu içinde geçen demokratik kitle örgütlülüğü mücadelesinde yer aldı. Antiemperyalist Cumhuriyetçi, halkçı-devletçi, devrimci, ulusalcı ve laik dünya görüşünü çeşitli basın-yayın organlarında savundu. Cumhuriyet, Ulus, Aydınlık, Berfin Bahar, Teori, Değişim gazete ve dergilerinde yazıları çıktı. İlhan Selçuk’un önsözüyle “Kemalist Devrim Yolunda” adlı bir kitabı yayımlandı.

Çeşitli Vakıf ve Dernek Başkanlıklarında görevler üstlenen Ertuğrul Kazancı, İstanbul Barosu Avukatı ve Baro’nun “Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi” Başkanıdır.  Güney Kafkasya’nın “Misak-ı Millî” sınırları içinde kalmasından yana uğraş vermiş Artvin kökenli bir aile mensubudur.

Top